Przejdź do zawartości

Perl/Ćwiczenie 2 odpowiedzi

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Poprzedni rozdział: Ćwiczenie 1 odpowiedzi
Następny rozdział: Ćwiczenie 3 odpowiedzi

A. Wprowadzanie danych z klawiatury[edytuj]

1. Odpowiedź do 1 części:

print "Wprowadź linię tekstu: ";
$tekst = <STDIN>;
$tekst = uc $tekst;          # zmiana liter na WIELKIE
print "\n";
print "Wpisałeś: $tekst\n";

2. Odpowiedź do 2 części:

print "Wprowadź linię tekstu: ";
$tekst1 = <STDIN>;
chomp $tekst1;  # usunięcie znaków końca linii ze zmiennej
print "\n";
print "Wprowadź linię tekstu: ";
$tekst2 = <STDIN>;
chomp $tekst2;
print "\n";
print "Wprowadź linię tekstu: ";
$tekst3 = <STDIN>;
chomp $tekst3;
print "\n";

print "$tekst1 | $tekst2 | $tekst3 \n\n";

B. Wprowadzanie danych przez argumenty wywołania z linii komend[edytuj]

#!/usr/bin/perl

# Tablica @ARGV to tablica zawierająca wszystkie argumenty wywołania skryptu.
# Tablica indeksowana jest od 0 - pierwszy element: $ARGV[0] - jest pierwszym
# argumentem wywołania skryptu (nie nazwą pliku ze skryptem).

foreach $argument (@ARGV)  {
	print "$argument\n";
}

C. Wczytywanie danych z plików[edytuj]

#!/usr/bin/perl

# otwieramy plik o nazwie plik.txt
open(FILE, "plik.txt") || die("Error reading file!!!\n");
# czytamy jego zawartość do tablicy o nazwie tekst
@tekst = <FILE>;
# zamykamy plik
close(FILE);

# dla kazdej linii (zapisywanej w zmiennej $line) z tablicy @tekst wykonujemy operacje:
foreach $line (@tekst) {
	# zastapienie wszystkich znakow konca linii w zmiennej $line znakiem '|'
	$line =~ s/\n/|/g;
	# wydrukownaie na ekran linii przeczytanych z pliku
	print $line;
}

# ozdoba - pusta linia w ostatnim wierszu
print "\n";


Treść ćwiczenia

Poprzedni rozdział: Ćwiczenie 1 odpowiedzi
Następny rozdział: Ćwiczenie 3 odpowiedzi