Perl/Humor

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Poprzedni rozdział: Perl 6
Następny rozdział: Przykłady kodu

Niejasny (obfuskowany) kod[edytuj]

(Dość wolne tłumaczenie)

Niektórzy ludzie twierdzą, że skrót Perl oznacza "Patologicznie eklektyczny wyszczególniacz śmieci" ('Pathologically Eclectic Rubbish Lister') z powodu częstego użycia rozmaitych znaków interpunkcyjnych, typograficznych, itp. w składni języka.

Co interesujące, podobnie jak w przypadku "subkultury programistów języka C", Perlowcy dochowali się swoich zawodów w pisaniu jak najbardziej niejasnego kodu. Zbliżona do niejasnego, zawoalowanego kodu, lecz o odmiennym charakterze jest poezja Perla - praktykowanie pisania dzieł literackich które mogą być skompilowane w języku Perl. Jest to unikalne dla Perla, z powodu dużej ilości powszechnie używanych słów z języka angielskiego, które są wykorzystywane w składni Perla. Takie "wiersze" są zamieszczane regularnie na the Perl Poetry section of perlmonks.org.


W oryginale: Some people claim Perl stands for 'Pathologically Eclectic Rubbish Lister' due to the high use of meaningful punctuation characters in the language syntax.

In common with C programming language, obfuscated code competitions are an interesting feature of the Perl culture. Similar to obfuscated code but with a different purpose, Perl Poetry is the practice of writing poems that can actually be compiled by perl. This practice is fairly unique to Perl, due to the large number of regular English words used in the language. New poems can regularly be seen in the Perl Poetry section of perlmonks.org.

Just another Perl Hacker[edytuj]

Twoje zadanie jest następujące, czytaj uważnie bo nie będę powtarzać:). Napisz jednolinijkowy skrypt perlowy, który wyświetli na wyjściu zdanie "Just another Perl hacker," ("Po prostu kolejny haker perlowy,") - włączając w to przecinek, i uwzględniając wielkie litery, jak w przykładzie w cudzysłowiu. Poprawne wykonanie zadania daje Ci prawo do używania tego skryptu jako sygnatury w e-mailu, który będzie potwierdzał Twoje umiejętności perlowo-hakerskie. Przykłady są oceniane na podstawie bycia cwanymi. Około 100 pierwszych JAPHów i inne ciekawe przykłady niejasnego kodu można znaleźć na on CPAN.


Your mission, should you choose to accept it, is to write a one-liner perl script which displays the phrase "Just another Perl hacker," (including the comma, and capitalization as shown). If successful, you win the right to use it as an email signature identifying yourself as a Perl hacker. Entries will be judged on how smart-ass the code is. Around 100 of the first JAPHs and some funky obfu Perl can be seen on CPAN.

Acme[edytuj]

W Perlu zawsze jest miejsce dla dziwnych modułów, a jednym z nich jest przestrzeń nazw "Acme::". Jeśli napisałeś moduł, który wie jak długa jest część ciągu znakowego albo konwertuje twój skrypt w zdjęcie Che Guevary, zamieść go tam.

Golf[edytuj]

Perl jest bardzo zwartym językiem. Tak zwartym, że w końcu powstała gra (zwana perlgolfem), wykorzystująca zwięzłość perla. Zasady perlgolfa są bardzo proste - podany problem należy rozwiązać za pomocą możliwie krótkiego (zawierającego najmniej znaków) programu w perlu. Wynik uzyskany w każdym zadaniu ("dołku") jest zapisywany i po wszystkich 18 "dołkach" zostaje ogłoszony zwycięzca.

Poprzedni rozdział: Perl 6
Następny rozdział: Przykłady kodu