Perl/Przykłady kodu

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Poprzedni rozdział: Humor

Więcej-mniej: Prosta gra napisana w Perlu prosząca o zgadnięcie liczby między 1 a 100 i mówiąca, czy podajesz za dużo czy za mało.

use warnings;
use strict;

$| = 1;
my $Najwieksza_Liczba = 100; # Zamiast ciagle wstawiac 100 do kodu stworzymy stala

print "Wpisz liczbe gier do rozegrania: ";
chomp(my $Liczba_Gier = <STDIN>);

my $Liczba_Zgadywan = 0;
for my $nrgry (1 .. $Liczba_Gier) {
  my $liczba = 1 + int rand $Najwieksza_Liczba;

  my $zgadnieta;
  do {
    print "Wpisz zgadnieta liczbe miedzy 1 a $Najwieksza_Liczba: ";
    chomp($zgadnieta = <STDIN>);
    ++$Liczba_Zgadywan;

    if ($zgadnieta < $liczba) {
      print "Wiecej!\n";
    } 
    elsif ($zgadnieta > $liczba) {
      print "Mniej!\n";
    }
  } until $zgadnieta == $liczba;

  print "Poprawnie!\nSrednia liczba pytan na gre: ", 
     $Liczba_Zgadywan / $nrgry, "\n\n";
}

print "Rozegrane gry: $Liczba_Gier\n";
Poprzedni rozdział: Humor