Przejdź do zawartości

Perl/Typy danych

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Poprzedni rozdział: Operatory
Następny rozdział: Zmienne skalarne

Perl posiada trzy podstawowe typy danych: zmienne skalarne, tablice i hasze.

zmienna skalarna
jest innym określeniem pojedynczej wartości; może być liczbą, łańcuchem znaków lub referencją.
lista
jest uporządkowaną kolekcją skalarów. Zmienna, która trzyma listę, nazywana jest tablicą. Można odwołać się do elementu znajdującego się w liście lub tablicy poprzez odwołanie się do jej pozycji; programy mogą przechowywać w liście elementy o pozycji jeden, dwa, trzy itd.
hasz
jest podobny do tablicy, może posiadać wiele wartości, które są identyfikowane przez unikatowy klucz, a nie przez uporządkowane indeksy.

Typ danej zmiennych określany jest przez poprzedzający ją znak. Ta sama nazwa może być używana dla zmiennych o różnych typach, nie powodując żadnych konfliktów.

 $foo   # zmienna skalarna
 @foo   # lista
 %foo   # hasz
Poprzedni rozdział: Operatory
Następny rozdział: Zmienne skalarne