Przejdź do zawartości

Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Media

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Media[edytuj]

Zwróćcie uwagę, abyście potrafili: • omówić funkcje i wyjaśnić znaczenie środków masowego przekazu w życiu obywateli • scharakteryzować prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i omówić wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców. Tego wymaga od Was podstawa programowa.

Czwarta władza[edytuj]

Media są również określane jako mass media, środki masowego przekazu.

Czwarta władza
Określenie mediów (telewizji, radia, prasy, internetu) odnoszące się do koncepcji trójpodziału władzy i zakładające, że we współczesnej demokracji media odgrywają ważną funkcję kontrolną oraz informacyjną i, w związku z tym, mogą wywierać wpływ na decyzje polityczne obywateli (czyli sprawują nad nimi władzę).
Pluralizm
Różnorodność.

Pluralizm mediów jest bardzo ważny ze względu na (analogicznie do podziału władz) możliwość manipulowania poglądami obywateli przez np. telewizję mającą monopol (wyłączność) na przekaz infromacji i kształowanie opinii.

Cenzura
Kontrola (zwykle państwowa) publikacji, widowisk teatralnych, audycji, programów itp.
Cenzura prewencyjna
Kontrola i ingerencja w treści przed ukazaniem się publikacji (możliwy jest również zakaz wydania).
Cenzura represyjna
Kontrola treści po wydaniu tekstu, mogąca również oznaczać zakaz jego rozpowszechniania z powodu łamania przezeń norm prawnych (w wyjątkowych przypadkach również religijnych i obyczajowych).

Niezależność mediów jest, obok ich pluralizmu, koniecznym warunkiem dla zapewnienia rzetelności przekazu informacji. Ważna jest nie tylko niezależność polityczna, czyli wolność od nacisków ze strony władz i polityków, ale również niezależność ekonomiczna, czyli wolność od nacisków ze strony właścicieli stacji/gazety/portalu.

Osoba publiczna
Osoba, która jest społecznie rozpoznawalna (gdyż jest np. częstym gościem programów telewizyjnych) lub pełni funkcję publiczną i, w związku z tym, jej prawo m.in. do prywatności jest ograniczone (tzn. musi zaakceptować to, że jest ciągle obserwowana - nie tylko w sytuacjach służbowych, ale i w prywatnych).

Rodzaje mediów[edytuj]

Rodzaje środków masowego przekazu:

 • telewizja,
 • radio,
 • prasa,
 • internet.

Funkcje mediów:

 • informacyjna (np. programy informacyjne),
 • opiniotwórcza (np. komentarze w gazecie),
 • kontrolna (np. śledztwa dziennikarskie),
 • społeczna (np. reportaże),
 • kulturowa (np. teatr telewizji),
 • edukacyjna (np. filmy przyrodnicze),
 • rozrywkowa (np. reality show).