Przejdź do zawartości

Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Okładka

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
POMOCNIK OLIMPIJCZYKA
Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej
Pomocnik olimpijczyka – Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej to zestaw materiałów mających ułatwić gimnazjalistom przygotowanie do udziału w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Korzystanie z Pomocnika jako pierwszego podręcznika WOS-u może być trudne – został on przygotowany jako narzędzie do powtarzania, utrwalania i pogłębiania materiału.
Pomocnik realizuje większość treści nauczania wymaganych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Ponadto zawiera treści ponadprogramowe, mające ułatwić pełniejsze zrozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej.
Aby mieć pewność przyswojenia wiadomości przedstawionych w Pomocniku, ważne jest zastosowanie ich w praktyce. W realizacji tego zadania mogą pomóc sprawdziany, które można pobrać poniżej. Uwaga! Plik PDF ze sprawdzianami znajduje się na serwerze zewnętrznym.