Przejdź do zawartości

Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Powiat

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Powiat[edytuj]

Zwróćcie uwagę, abyście potrafili: • przedstawić sposób wybierania samorządu powiatowego oraz jego przykładowe zadania. Tego wymaga od Was podstawa programowa.

Powiat
Jednostka terytorialna obejmująca kilka gmin. Jego celem jest realizacja zadań które nie mogą być wykonane przez gminę ze względu na ich zakres.
Miasto na prawach powiatu (powiat grodzki)
Miasto, które łączy w sobie gminę i powiat: ich zadania, kompetencje oraz urzędy i władze. Istnieje rada miasta, która ma zadania i kompetencje rady gminy i powiatu, oraz prezydent miasta, który ma zadania i kompetencje organu wykonawczego gminy i powiatu.
Rada powiatu
Organ stanowiący pochodzący z wyborów samorządowych. Do jej kompetencji należy:
  • uchwalanie budżetu powiatu,
  • ustalanie wysokości opłat za usługi publiczne,
  • udzielanie absolutorium zarządowi (przyjmowanie sprawozdania z jego rocznej pracy).
Zarząd powiatu i starosta
Zarząd powiatu i starosta (przewodniczący zarządu) jest organem wykonawczym w powiecie. Są wybierani spośród członków rady powiatu. Do ich kompetencji należy:
  • administrowanie bieżącymi sprawami,
  • realizowanie budżetu powiatu.
Starostwo
"Urząd powiatowy" (np. Starostwo Płockie).

Zadania wykonywane przez samorząd powiatowy można podzielić na własne i zlecone. Zadania własne samorządu powiatowego to zadania przekraczające granice (i możliwości) gmin, np.: prowadzenie szkół średnich (gmina odpowiada za szkoły podstawowe i gimnazja), zarządzanie szpitalami (gmina odpowiada za przychodnie), organizowanie transportu publicznego między różnymi gminami, utrzymywanie dróg powiatowych. Zadania zlecone samorządu powiatowego to np.: pomoc uchodźcom, czyli osobom zmuszonym do opuszczenia swojego kraju, wydawanie prawa jazdy i prowadzenie rejestracji pojazdów.