Przejdź do zawartości

Pomocnik olimpijczyka - Elementy wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej/Województwo

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Spis treści

Województwo[edytuj]

Zwróćcie uwagę, abyście potrafili: • przedstawić sposób wybierania samorządu wojewódzkiego oraz jego przykładowe zadania • porównać - na wybranych przykładach - zakres działania samorządu wojewódzkiego z zakresem działania wojewody. Tego wymaga od Was podstawa programowa.

Dwuwładza w województwie: samorząd i wojewoda[edytuj]

Województwo
Jednostka podziału terytorialnego wyższego stopnia obejmująca od kilkunastu (województwo opolskie) do kilkudziesięciu (województwo mazowieckie) powiatów.

W ramach reformy administracyjnej (01.01.1999 r.) zlikwidowano 49 województw i wprowadzono 16 nowych, które istnieją do tej pory.

Na poziomie województwa spotykają się dwie struktury państwa:

  • administracja rządowa, której przedstawicielem jest wojewoda, powoływany przez premiera,
  • administracja samorządowa, której organami są sejmik wojewódzki (organ stanowiący pochodzący z~wyborów samorządowych) i zarząd z marszałkiem województwa (organ wykonawczy). Zarówno zarząd, jak i marszałka wybiera sejmik spośród swoich członków.
Urząd wojewódzki
Jednostka organizacyjna, przy pomocy której wojewoda wykonuje swoje obowiązki.
Urząd marszałkowski
Jednostka organizacyjna, przy pomocy której marszałek oraz zarząd województwa wykonują swoje obowiązki. Urząd marszałkowski m.in. wydaje zgody na wojewódzkie zbiórki publiczne, przyznaje dofinansowania.

Podział zadań między samorząd wojewódzki i wojewodę:

samorząd wojewódzki wojewoda
określenie strategii rozwoju województwa
prowadzenie polityki rozwoju regionu polegającej m.in. na:
  • podnoszeniu poziomu wykształcenia obywateli,
  • stymulowaniu rozwoju gospodarczego,
  • wspieraniu nauki,
  • rozwijaniu infrastruktury drogowej, społecznej (domy opieki, szpitale itp.),
  • wspieraniu rozwoju i dostępu do kultury
uzgadnianie zadań pomiędzy samorządem a rządem
nadzorowanie legalności działań prowadzonych przez samorządy terytorialne
nadzorowanie działalności administracji zespolonej, czyli np. straży pożarnej, policji, inspekcji farmaceutycznej, inspekcji ochrony środowiska (wszystkie te isntytucje strzegą bezpieczeństwa oraz czuwające nad przestrzeganiem prawa)

Podział administracyjny Polski na województwa[edytuj]

Województwo Stolica województwa
dolnośląskie Wrocław
kujawsko-pomorskie Bydgoszcz (siedziba wojewody), Toruń (siedziba władz samorządowych)
lubelskie Lublin
lubuskie Gorzów Wielkopolski (siedziba wojewody), Zielona Góra (siedziba władz samorządowych)
łódzkie Łódź
małopolskie Kraków
mazowieckie Warszawa
opolskie Opole
podlaskie Białystok
podkarpackie Rzeszów
pomorskie Gdańsk
śląskie Katowice
świętokrzyskie Kielce
warmińsko-mazurskie Olsztyn
wielkopolskie Poznań
zachodniopomorskie Szczecin