Powtarzamy matematykę - matura 2010/Arkusz 1 zadanie 15

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 15 ( 1 punkt )

Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań nierówności

A.
B.
C.
D.