Powtarzamy matematykę - matura 2010/Arkusz 1 zadanie 22

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 22 ( 1 punkt)

Wskaż liczbę, której 4% jest równe 8.

A. 3.2
B. 32
C. 100
D. 200