Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad26

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 26 ( 2 punkt )

Rozwiąż nierówność

x2 − x − 2 ≤ 0 .