Powtarzamy matematykę - matura 2011/Matura2010 zad27

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Zadanie 27 ( 2 punkty )

Rozwiąż równanie: x3−7x2− 4x + 28 = 0