Programowanie komputerów/Programowanie strukturalne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Programowanie strukturalne[edytuj]

Programowanie strukturalne jest jednym z paradygmatów programowania imperatywnego (tzn. traktującego programu jako zbiór zorganizowanych instrukcji dla komputera). Teoretycznie dowiedziono, że każde zadanie możliwe do zaprogramowania daje się zapisać przy użyciu trzech typów kompozycji: sekwencyjnej, alternatywy i iteracji.

Programowanie strukturalne jest obecne w typowych językach imperatywnych (C, C++, Pascal, Java, C#, Fortran). Do nauki ładnego programowania imperatywnego powstał m.in. język Pascal. Opracowano pewną metodologię pozwalającą na budowanie programu np. przez rozłożenie zadań skomplikowanych na mniejsze zadania proste albo budowanie prostych zadań w celu umożliwienia budowy różnych zadań zaawansowanych.

Opanowanie programowania strukturalnego jest pierwszym poważnym krokiem w nauce programowania. Pozwala lepiej organizować projekt i czyni go bardziej zrozumiałym.

Więcej o programowaniu strukturalnym napisano m.in. na Wikibooks: Programowanie. Inne publikacje to np. książki Światomira Grzegorza Ząbka (wydawnictwo UMCS).