Programowanie w systemie UNIX/GSL

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instalacja[edytuj]

 • ze źródeł
 • skompilowane pakiety

pakiety[edytuj]

W Ubuntu 14.04 są pakiety:[1]

 • gsl-bin: GNU Scientific Library (GSL) -- binary package
 • libgsl0-dbg: GNU Scientific Library (GSL) -- debug symbols package
 • libgsl0-dev: GNU Scientific Library (GSL) -- development package
 • libgsl0ldbl: GNU Scientific Library (GSL) -- library package

Instalacja

 sudo apt-get install libgsl0ldbl
 sudo apt-get install libgsl0-dev


Sprawdzamy biblioteki:

gsl-config --libs

Otrzymujemy informacje o katalogu i opcjach linkera:

-L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm


Inna metoda: [2]

sudo apt-get install gsl-bin
sudo apt-get -y install libgsl-dev

Pierwszy program[edytuj]

Poniższy przykładowy program oblicza wartość funkcji Bessela[3] dla argumentu 5[4]:

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_sf_bessel.h>

int main(void)
{
 double x = 5.0;
 double y = gsl_sf_bessel_J0(x);
 printf("J0(%g) = %.18e\n", x, y);
 return 0;
}

Kompilacja[edytuj]

ręczna[edytuj]

gcc -L/usr/lib -lgsl -lgslcblas -lm example.c

z użyciem gsl-config[edytuj]

gcc $(gsl-config --cflags) example.c $(gsl-config --libs)

make[edytuj]

Opis [5]

Wynik pracy programu[edytuj]

Wynik powinien być poprawny dla podwójnej precyzji:


J0(5) = -1.775967713143382920e-01

Silnia[edytuj]

W formie naturalnej[edytuj]

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_sf.h>


// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/local/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Function-Usage.html#Special-Function-Usage
// The natural form returns only the value of the function and can be used directly in mathematical expressions.

int main(void)
{
 unsigned int n = 100;
 double result;

 result = gsl_sf_fact(n);


 
 printf("factorial( %d ) = %.0f\n", n,result);
 

 return 0;
}


Wynik działania:

./a.out
factorial( 100 ) = 933262154439441509656467047959538825784009703731840988310128895405822272385704312950661130
89288327277825849664006524270554535976289719382852181865895959724032


W formie wychwytującej błędy[edytuj]

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_errno.h>
#include <gsl/gsl_sf.h>


// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/local/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// gcc -I/usr/include/gsl/ -L/usr/lib/ -lgsl -lgslcblas -lm f.c
// factorial
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Function-Usage.html#Special-Function-Usage
// The error-handling function
// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Special-Functions-Examples.html#Special-Functions-Examples
/*
*/
 
int main(void)
{
 unsigned int n = 100;
 int status; 
 gsl_sf_result result;

 status = gsl_sf_fact_e (n, &result);


 printf("status = %s\n", gsl_strerror(status));
 printf("factorial( %2d ) = %f\n", n,result.val);
 printf("+/- % .18f\n",result.err); 

 return 0;
}


Wynik:

./a.out
status = success
factorial( 100 ) =  933262154439441509656467047959538825784009703731840988310128895405822272385704312950661130
89288327277825849664006524270554535976289719382852181865895959724032
+/- 4144516527479786869998377376409676501474209436767641660238087976812259116180322817471642386
   5792481641279576393802186138583881092629521428905984.000000000000000000

Znajdowanie zer równań[edytuj]

Wielowymiarowe metody[6]

Aproksymacja wielomianowa[edytuj]

/*
https://rosettacode.org/wiki/Polynomial_regression
Polynomial regression

Find an approximating polynomial of known degree for a given data.

Example: For input data:

x = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9,  10};
y = {1, 6, 17, 34, 57, 86, 121, 162, 209, 262, 321};

The approximating polynomial is: 3x^2 + 2x + 1
Here, the polynomial's coefficients are (3, 2, 1).

one can check it online: https://arachnoid.com/polysolve/

=========================================

gcc -Wall -I/usr/local/include -c p.c
gcc -L/usr/local/lib p.o -lgsl -lgslcblas -lm

./a.out
1.000000
2.000000
3.000000

*/

#include <stdio.h>
#include <gsl/gsl_matrix.h>
#include <gsl/gsl_multifit.h> // 
#include <stdbool.h>
#include <math.h>


// http://www.gnu.org/software/gsl/manual/html_node/Fitting-Examples.html here] helped alot to code this quickly):#define NP 11
double x[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7,  8,  9,  10};
double y[] = {1, 6, 17, 34, 57, 86, 121, 162, 209, 262, 321};

#define DEGREE 3
double coeff[DEGREE];


bool polynomialfit(int obs, int degree, 
		  double *dx, double *dy, double *store) /* n, p */
{
 gsl_multifit_linear_workspace *ws;
 gsl_matrix *cov, *X;
 gsl_vector *y, *c;
 double chisq;

 int i, j;

 X = gsl_matrix_alloc(obs, degree);
 y = gsl_vector_alloc(obs);
 c = gsl_vector_alloc(degree);
 cov = gsl_matrix_alloc(degree, degree);

 for(i=0; i < obs; i++) {
  for(j=0; j < degree; j++) {
   gsl_matrix_set(X, i, j, pow(dx[i], j));
  }
  gsl_vector_set(y, i, dy[i]);
 }

 ws = gsl_multifit_linear_alloc(obs, degree);
 gsl_multifit_linear(X, y, c, cov, &chisq, ws);

 /* store result ... */
 for(i=0; i < degree; i++)
 {
  store[i] = gsl_vector_get(c, i);
 }

 gsl_multifit_linear_free(ws);
 gsl_matrix_free(X);
 gsl_matrix_free(cov);
 gsl_vector_free(y);
 gsl_vector_free(c);
 return true; /* we do not "analyse" the result (cov matrix mainly)
		 to know if the fit is "good" */
}

int main()
{
 int i;

 polynomialfit(NP, DEGREE, x, y, coeff);
 for(i=0; i < DEGREE; i++) {
  printf("%lf\n", coeff[i]);
 }
 return 0;
}

ODE[edytuj]

Odnośniki[edytuj]

 1. Ask Ubuntu : Install GNU Scientific library (GSL) on Ubuntu 14.04 via terminal
 2. askubuntu question :how-can-i-run-an-c-c-program-that-use-gnu-scientific-library-gsl
 3. Funkcje Bessela w wikipedii
 4. An Example Program – GNU Scientific Library – Reference Manual
 5. Getting started with GSL by Darren Wilkinson
 6. gsl: Example-programs-for-Multidimensional-Root-finding