50% Status

Programowanie w systemie UNIX

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
NewTux.svg

Ten podręcznik opisuje podstawy programowania w Linuksie

Wprowadzenie[edytuj]

 1. Wstęp
 2. architektura komputera/CPU
 3. dostęp
  1. Konsola - tryb tekstowy
   1. Zdalny dostęp (ang. remote acces): ssh
   2. Przekierowania, łączenie poleceń (potok, polecenia złożone)
  2. tryb graficzny
 4. Pamięć
 5. licencja

Języki programowania i narzędzia[edytuj]

 1. BASH
 2. C : CPU, GPU, obliczenia numeryczne, grafika, ...
 3. C++
 4. D
 5. Erlang
 6. Fortran
 7. GNU Data Language (GDL) – otwarta implementacja środowiska do obliczeń i wizualizacji IDL
 8. Go
 9. Haskell
 10. Icon
 11. Java
 12. JavaScript
 13. Julia
 14. Jupyter Notebook - może potocznie odnosić się do dwóch różnych koncepcji, albo aplikacji skierowanej do użytkownika do edycji kodu i tekstu, albo bazowego formatu pliku, który jest interoperacyjny w wielu implementacjach
 15. Lisp - Common Lisp, Scheme, Clojure, Elisp, ...
 16. Lua
 17. OCaml
 18. Pascal
 19. Perl
 20. PHP
 21. PostScript
 22. Prolog
 23. Python
 24. Ruby
 25. Rust
 26. swift
 27. Vala ( and Gtk)

Metody/technologie/specjalistyczne programy[edytuj]

 1. Dane
  1. typy
   1. wg możliwości odczytu:
    1. Dane do odczytu maszynowego
    2. Dane do odczytu przez człowieka
    3. Dane do odczytu zarówno przez człowieka jak i przez komputer: XML
   2. wg zawartości
    1. tekstowe
    2. numeryczne (liczbowe)
    3. obrazy
   3. wg ilości i złożoności danych
    1. małe zbiory
    2. średnie zbiory
    3. Big data
  2. Bazy danych
   1. SQL
    1. MySql w PHP
  3. wyszukiwanie danych
   1. OpenSearch ułatwia pozyskiwanie, wyszukiwanie, wizualizację i analizę danych
   2. GraphQL to otwarta specyfikacja elastycznej warstwy API.
 2. Pliki
  1. tekstowe
  2. binarne
 3. Obliczenia
  1. obliczenia symboliczne (CAS) i numeryczne (wektorowe (macierzowe), równoległe)
   1. Programy
    1. Maxima
    2. GNU Octave
    3. PARI/GP
   2. biblioteki
   3. konwersja danych numerycznych do symbolicznych  :
    1. The Inverse Symbolic Calculator (ISC):
  2. Statystyczne
   1. R, czyli języku programowania i środowisku do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników
  3. Obliczenia współbiezne, równoległe i rozproszone
   1. OpenMP
   2. OpenMPI
   3. GPGPU
    1. OpenGl
    2. OpenCl
    3. CUDA
    4. ArrayFire
    5. par4all
    6. Vulkan API
    7. OpenACC
 4. www
  1. Django
  2. PHP
 5. Grafika - komputerowe przetwarzanie obrazów
  1. GIMP
  2. gnuplot
  3. Processing
  4. asymptote - The Vector Graphics Language, online: You can even run it in your browser without installing it, using the Asymptote Web Application
  5. WebGl
  6. WebCl
  7. ImageMagic
  8. OpenCV C++ / Python
  9. Dane tekstowe w obrazach, metadata
 6. tekst: obsługa biura / przetwarzanie tekstów / publikacje
  1. Pliki tekstowe, kodowanie i formatowanie
  2. Pliki mieszane : tekst i obraz ( pdf, ps)
  3. WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get – widzisz to, co dostajesz)
   1. LibreOffice, OpenOffice.org
   2. Emacs
   3. Vim
   4. Gedit
  4. języki znaczników
   1. TeX
    1. LateX
   2. markdown format
  5. Przetwarzanie tekstu w językach ogólnego przeznaczenia
   1. Wyrażenia regularne

Budowanie programu [edytuj]

 1. planowanie: sformułowanie problemu i opis algorytmu w języku naturalnym
 2. Dokumentacja kodu
 3. Formatowanie kodu (ang. indent)
 4. Numery wersji - jak oznaczać nowe wersje programu ?
 5. Kontrola wersji
  1. ręcznie lub łaty i diff
  2. scentralizowane
   1. Subversion
   2. CVS
  3. rozproszone (zdecentralizowane)
   1. Git
   2. Mercurial
 6. Kompilacja, linkowanie, instalacja = budowanie. Jak zbudować program ze źródeł ?
  1. Ręczne (ang. "hand compilation", aka "manual build")
  2. Automatyczne: Narzędzia wspomagające budowę aplikacji
   1. Make = build system
   2. Apache Ant
   3. SCons
   4. Rake - Ruby Make
   5. Flex_i_Bison
   6. Pants, Apache Maven, gradle, sbt
 7. linkowanie (konsolidacja) i zależności (ang. dependencies) i menadżery pakietów
  1. ręcznie wpisana ścieżka [1]
  2. pkg-config
  3. conan The open-source C/C++ package manager
  4. spack -Elastyczny menedżer pakietów obsługujący wiele wersji, konfiguracji, platform i kompilatorów
 8. Odpluskwiane (ang. debugging), testy bezpieczeństwa
  1. z użyciem printf: "printf is the world’s simplest debugger" John L. Miller in Quora
  2. gdb
  3. VAlgrind, memleax
  4. kcachegrind[2]
  5. grafy
   1. Dependency graph
   2. call graph
  6. Statyczna analiza kodu[3]
   1. cppcheck
   2. lint
   3. stack [4]
   4. kint [5]
   5. sparse [6]
   6. Frama-C
 9. testowanie
 10. optymalizacja (profilowanie) : Najpierw profiluj, potem optymalizuj !
  1. gprof
 11. instalacja i odinstalowanie ( usuwanie) programów
 12. Praca grupowa
  1. Jak rozwijać gotowe projekty?
  2. Jak zadawać pytania?

Literatura[edytuj]

 1. Literatura
 1. Library autotools
 2. [1]
 3. Static Analysis Problem Type Reference
 4. stack - is a static checker that detects unstable code in C/C++ programs
 5. KINT is a tool that uses scalable static analysis to detect integer errors in C programs.
 6. Sparse - a Semantic Parser for C