Programowanie w systemie UNIX/MPFR

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Wymagania[edytuj]

 • GMP
 • dla tworzenia dokumentacji
  • texi2dvi (texinfo)
  • texlive

Instalacja[edytuj]

Po zainstalowaniu GMP instalujemy MPFR za pomocą:

 • graficznego menadżera pakietów Synaptic w Ubuntu i Debianie
 • apt-get (sudo apt-get install libmpfr-dev libmpfr-doc libmpfr4 libmpfr4-dbg)
 • ze źródeł


Opis instalacji ze źródeł jest w pliku install:

 • skopiuj aktualny plik archiwum (np.: mpfr-3.1.2.tar.xz)
 • rozpakuj plik
 • zastosuj łaty
 • zbadaj system (./configure)
 • zbuduj bibliotekę (make)
 • zrób testy
 • zainstalujcurl http://www.mpfr.org/mpfr-3.1.2/allpatches | patch -N -Z -p1
./configure
make
make check
sudo make install
make pdf

Położenie plików / katalogi[edytuj]

Położenie bibliotek[edytuj]

 sudo updatedb
 locate libmpfr

przykładowy wynik:

/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/libmpfr.la
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.a
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.la
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.lai
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.so
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.so.4
/home/a/Pobrane/mpfr-3.1.5/src/.libs/libmpfr.so.4.1.5
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4.1.4
/usr/local/lib/libmpfr.a
/usr/local/lib/libmpfr.la
/usr/local/lib/libmpfr.so
/usr/local/lib/libmpfr.so.4
/usr/local/lib/libmpfr.so.4.1.5
/usr/share/doc/libmpfr4
/usr/share/doc/libmpfr4/AUTHORS
/usr/share/doc/libmpfr4/BUGS
/usr/share/doc/libmpfr4/NEWS.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/README
/usr/share/doc/libmpfr4/README.Debian
/usr/share/doc/libmpfr4/TODO.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmpfr4/copyright
/var/lib/dpkg/info/libmpfr4:amd64.list
/var/lib/dpkg/info/libmpfr4:amd64.md5sums
/var/lib/dpkg/info/libmpfr4:amd64.shlibs
/var/lib/dpkg/info/libmpfr4:amd64.symbols


Pliki biblioteki są standardowo instalowane w:

 • /usr/local/lib/
  • libmpfr.a ( biblioteka statyczna)
  • libmpfr.so ( biblioteka dynamiczna )
 • /usr/lib/x86_64-linux-gnu ( dla architektury 64 bitowej, zobacz MultiArchSpec)


Wersje pakietów i bibliotek

 • libmpfr6 zawiera wersję MPFR 4.0.1-1
 • libmpfr4 zzwiera wersję MPFR 3.1.2-1

Sprawdzenie :

 ldconfig -p | grep mpfr

Przykładowy wynik:

	libmpfr.so.6 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.6
	libmpfr.so.4 (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libmpfr.so.4
	libmpfr.so (libc6,x86-64) => /usr/local/lib/libmpfr.so
	libmpfr.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so

Pliki nagłówkowe[edytuj]

Plik nagłówkowy mpfr.h powinien być w /usr/include


/*

gcc d.c -lmpfr -lgmp

https://tspiteri.gitlab.io/gmp-mpfr-sys/mpfr/Installing-MPFR.html


gcc d.c -lmpfr -lgmp -Wall
./a.out

MPFR library: 4.0.1    
MPFR header: 3.1.5 (based on 3.1.5)*/

#include <stdio.h>
#include <mpfr.h>
int main (void)
{
 printf ("MPFR library: %-12s\nMPFR header: %s (based on %d.%d.%d)\n",
     mpfr_get_version (), MPFR_VERSION_STRING, MPFR_VERSION_MAJOR,
     MPFR_VERSION_MINOR, MPFR_VERSION_PATCHLEVEL);
 gmp_printf (" GMP-%s \n ", gmp_version );
 return 0;
}

Problemy[edytuj]

 • sudo apt-get remove libmpfr4
 • remove old so files

wartości specjalne[edytuj]

wartości specjalne (ang. special values)[1]:

 • signed zeros = +0, -0
 • infinities =
 • not-a-number = NaN

typy[edytuj]

 • mpf_t = typ z GMP dla liczb zmiennoprzecinkowych
 • mpfr_t = float ("A floating-point number, or float for short, is an arbitrary precision significand (also called mantissa) with a limited precision exponent" [2])
 • mpfr_prec_t =
 • mpfr_rnd_t =
 • ui = unsigned long int
 • si = signed long int
 • d = double
 • ld = long double
 • typy GMP dla liczb wielokrotnej precyzji:
  • z oznacza mpz_t dla liczb całkowitych (ang. a multiple precision integer)
  • q oznacza mpq_t dla liczby wymiernych (c nie ma takiego typu)
  • f oznacza mpf_t dla liczb zmiennoprzecinkowych (ang. float = an arbitrary precision mantissa with a limited precision exponent)


typedef __mpfr_struct mpfr_t[1];

precision[edytuj]

 • liczba bitów przeznaczonych do przedstawiania mantyssy ( ang. sigificand or mantissa)
 • MPFR_PREC_MIN <= integer <= MPFR_PREC_MAX

funkcje[edytuj]

mpfr_zero_p[edytuj]

Znajdujemy definicję:

grep -nR "mpfr_zero_p"

w wyniku znajdujemy:


src/mpfr.h:753:#define mpfr_zero_p(_x)   ((_x)->_mpfr_exp == __MPFR_EXP_ZERO)

czyli definicja:


#define mpfr_zero_p(_x)   ((_x)->_mpfr_exp == __MPFR_EXP_ZERO)
#define __MPFR_EXP_MAX ((mpfr_exp_t) (((mpfr_uexp_t) -1) >> 1))
#define __MPFR_EXP_ZERO (0 - __MPFR_EXP_MAX)

schemat programu[edytuj]

 • deklaracja
 • inicjalizacja
 • nadanie wartości
 • obliczenia
 • czyszczenie pamięci

Pierwszy program[edytuj]

online[edytuj]

Można wypróbować MPFR online[3]

wersja biblioteki[edytuj]

mpfr_printf(" MPFR-%s \n GMP-%s \n", mpfr_version, gmp_version );

granica ciągu[edytuj]

Program oblicza dolną granicę ciągu: 1+1/1!+1/2!+...+1/100! używając 200-bit precyzji [4]

#include <stdio.h>
#include <gmp.h>
#include <mpfr.h>

int main (void)
{
 unsigned int i;
 mpfr_t s, t, u;

 mpfr_init2 (t, 200);
 mpfr_set_d (t, 1.0, MPFR_RNDD);
 mpfr_init2 (s, 200);
 mpfr_set_d (s, 1.0, MPFR_RNDD);
 mpfr_init2 (u, 200);
 for (i = 1; i <= 100; i++)
  {
   mpfr_mul_ui (t, t, i, MPFR_RNDU);
   mpfr_set_d (u, 1.0, MPFR_RNDD);
   mpfr_div (u, u, t, MPFR_RNDD);
   mpfr_add (s, s, u, MPFR_RNDD);
  }
 printf ("Sum is ");
 mpfr_out_str (stdout, 10, 0, s, MPFR_RNDD);
 putchar ('\n');
 mpfr_clear (s);
 mpfr_clear (t);
 mpfr_clear (u);
 return 0;
}

Zapisujemy jako s.c i kompilujemy:

gcc s.c -lmpfr -lgmp

Uruchamiamy:

./a.out

i otrzymujemy wynik:

Sum is 2.7182818284590452353602874713526624977572470936999595749669131

Więcej[edytuj]

 • użycie biblioteki MPFR i metody Newtona obliczeń i rysowania zbioru Mandelbrota [5]

znajdowanie punktu centralnego składowej zbioru Mandelbrota[edytuj]

/*


code from unnamed c program ( book ) 
http://code.mathr.co.uk/book
see mandelbrot_nucleus.c

by Claude Heiland-Allen
COMPILE :

 gcc -std=c99 -Wall -Wextra -pedantic -O3 -ggdb m.c -lm -lmpfr

usage: 

./a.out bits cx cy period maxiters
  
output : space separated complex nucleus on stdout
  
example 

./a.out 53 -1.75 0 3 100
./a.out 53 -1.75 0 30 100
./a.out 53 0.471 -0.3541 14 100
./a.out 53 -0.12 -0.74 3 100
*/#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <gmp.h> // arbitrary precision
#include <mpfr.h>
extern int mandelbrot_nucleus(mpfr_t cx, mpfr_t cy, const mpfr_t c0x, const mpfr_t c0y, int period, int maxiters) {
 int retval = 0;
 mpfr_t zx, zy, dx, dy, s, t, u, v;
 mpfr_inits2(mpfr_get_prec(c0x), zx, zy, dx, dy, s, t, u, v, (mpfr_ptr) 0);
 mpfr_set(cx, c0x, GMP_RNDN);
 mpfr_set(cy, c0y, GMP_RNDN);

 for (int i = 0; i < maxiters; ++i) {
  // z = 0
  mpfr_set_ui(zx, 0, GMP_RNDN);
  mpfr_set_ui(zy, 0, GMP_RNDN);
  // d = 0
  mpfr_set_ui(dx, 0, GMP_RNDN);
  mpfr_set_ui(dy, 0, GMP_RNDN);
  for (int p = 0; p < period; ++p) {
   // d = 2 * z * d + 1;
   mpfr_mul(u, zx, dx, GMP_RNDN);
   mpfr_mul(v, zy, dy, GMP_RNDN);
   mpfr_sub(u, u, v, GMP_RNDN);
   mpfr_mul_2ui(u, u, 1, GMP_RNDN);
   mpfr_mul(dx, dx, zy, GMP_RNDN);
   mpfr_mul(dy, dy, zx, GMP_RNDN);
   mpfr_add(dy, dx, dy, GMP_RNDN);
   mpfr_mul_2ui(dy, dy, 1, GMP_RNDN);
   mpfr_add_ui(dx, u, 1, GMP_RNDN);
   // z = z^2 + c;
   mpfr_sqr(u, zx, GMP_RNDN);
   mpfr_sqr(v, zy, GMP_RNDN);
   mpfr_mul(zy, zx, zy, GMP_RNDN);
   mpfr_sub(zx, u, v, GMP_RNDN);
   mpfr_mul_2ui(zy, zy, 1, GMP_RNDN);
   mpfr_add(zx, zx, cx, GMP_RNDN);
   mpfr_add(zy, zy, cy, GMP_RNDN);
  }
  // check d == 0
  if (mpfr_zero_p(dx) && mpfr_zero_p(dy)) {
   retval = 1;
   goto done;
  }

  
  // st = c - z / d
  mpfr_sqr(u, dx, GMP_RNDN);
  mpfr_sqr(v, dy, GMP_RNDN);
  mpfr_add(u, u, v, GMP_RNDN);
  mpfr_mul(s, zx, dx, GMP_RNDN);
  mpfr_mul(t, zy, dy, GMP_RNDN);
  mpfr_add(v, s, t, GMP_RNDN);
  mpfr_div(v, v, u, GMP_RNDN);
  mpfr_mul(s, zy, dx, GMP_RNDN);
  mpfr_mul(t, zx, dy, GMP_RNDN);
  mpfr_sub(zy, s, t, GMP_RNDN);
  mpfr_div(zy, zy, u, GMP_RNDN);
  mpfr_sub(s, cx, v, GMP_RNDN);
  mpfr_sub(t, cy, zy, GMP_RNDN);
  // uv = st - c
  mpfr_sub(u, s, cx, GMP_RNDN);
  mpfr_sub(v, t, cy, GMP_RNDN);
  // c = st
  mpfr_set(cx, s, GMP_RNDN);
  mpfr_set(cy, t, GMP_RNDN);
  // check uv = 0
  if (mpfr_zero_p(u) && mpfr_zero_p(v)) {
   retval = 2;
   goto done;
  }
 } // for (int i = 0; i < maxiters; ++i)


 done: mpfr_clears(zx, zy, dx, dy, s, t, u, v, (mpfr_ptr) 0);


 return retval;
}void DescribeStop(int stop)
{
 switch( stop )
 {
  case 0:
  printf(" method stopped because i = maxiters\n");
  break;
  
  case 1:
  printf(" method stopped because derivative == 0\n");
  break;
  
  //...
  case 2:
  printf(" method stopped because uv = 0\n");
  break;
  
  }
}void usage(const char *progname) {
 fprintf(stderr,
  "program finds one center ( nucleus) of hyperbolic component of Mandelbrot set using Newton method"
  "usage: %s bits cx cy period maxiters\n"
  "outputs space separated complex nucleus on stdout\n"
  "example %s 53 -1.75 0 3 100\n",
  progname, progname);
}
int main(int argc, char **argv) {
 
 // check the input 
 if (argc != 6) { usage(argv[0]); return 1; }
 
 // read the values 
 int bits = atoi(argv[1]);
 mpfr_t cx, cy, c0x, c0y;
 mpfr_inits2(bits, cx, cy, c0x, c0y, (mpfr_ptr) 0);
 mpfr_set_str(c0x, argv[2], 10, GMP_RNDN);
 mpfr_set_str(c0y, argv[3], 10, GMP_RNDN);
 int period = atoi(argv[4]);
 int maxiters = atoi(argv[5]);
 int stop; 


 //
 stop = mandelbrot_nucleus(cx, cy, c0x, c0y, period, maxiters);

  
 //
 printf(" nucleus ( center) of component with period = %s near c = %s ; %s is : \n ", argv[4], argv[2], argv[3]);
 mpfr_out_str(0, 10, 0, cx, GMP_RNDN);
 putchar(' ');
 mpfr_out_str(0, 10, 0, cy, GMP_RNDN);
 putchar('\n');
 //
 DescribeStop(stop) ;

 // clear memeory 
 mpfr_clears(cx, cy, c0x, c0y, (mpfr_ptr) 0);
 
 // 
 return 0;
}

Znajdowanie kątów zewnętrznych promieni które lądują na korzeniach głównej składowej zbioru Mandelbrota[edytuj]

/* 
------- Git -----------------
cd existing_folder
git init
git remote add origin git@gitlab.com:adammajewski/wake_gmp.git
git add .
git commit -m ""
git push -u origin master
-------------------------------

?? http://stackoverflow.com/questions/2380415/how-to-cut-a-mpz-t-into-two-parts-using-gmp-lib-on-c  
  to compile from console:
  gcc w.c -lgmp -lmpfr -Wall

  to run from console : 

  ./a.out

  tested on Ubuntu 14.04 LTS


uiIADenominator = 89 
Using MPFR-3.1.2-p3 with GMP-5.1.3 with precision = 200 bits 
internal angle = 34/89
first external angle : 
period = denominator of internal angle = 89
external angle as a decimal fraction = 179622968672387565806504265/618970019642690137449562111 = 179622968672387565806504265 /( 2^89 - 1) 
External Angle as a floating point decimal number = 2.9019655713870868535821260055542440298749779423213948304299730531995503353103626302473331181359966368582651105245850405837027542373052381532777325121338632071561064451614697645709384232759475708007812e-1
external angle as a binary rational (string) : 1001010010010100101001001010010010100101001001010010100100101001001010010100100101001001/11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
external angle as a binary floating number in exponential form =0.10010100100101001010010010100100101001010010010100101001001010010010100101001001010010010100101001001010010100100101001001010010100100101001010010010100100101001010010010100100101001010010010100101001*2^-1
external angle as a binary floating number in periodic form =0.(01001010010010100101001001010010010100101001001010010100100101001001010010100100101001001)

                               .(01001010010010100101001001010010010100101001001010010100100101001001010010100100101001001)

*/
#include <stdlib.h> // malloc
#include <stdio.h>
#include <gmp.h> // for rational numbers 
#include <mpfr.h> // for floating point mumbers

 // rotation map 
//the number n is always increased by n0 modulo d

// input : op = n/d ( rational number ) and n0 ( integer)
// n = (n + n0 ) % d
// d = d
// output = rop = n/d
void mpq_rotation(mpq_t rop, const mpq_t op, const mpz_t n0)
{
 
 mpz_t n; // numerator
 mpz_t d; // denominator
 mpz_inits( n, d, NULL);

 
 // 
 mpq_get_num (n, op); // 
 mpq_get_den (d, op);
 
 
 // n = (n + n0 ) % d
 mpz_add(n, n, n0); 
 mpz_mod( n, n, d);
 
   
 // output
 mpq_set_num(rop, n);
 mpq_set_den(rop, d);
  
 mpz_clears( n, d, NULL);


}


void mpq_wake(mpq_t rop, mpq_t op)
{
  
 // arbitrary precision variables from GMP library
  mpz_t n0 ; // numerator of q
  mpz_t nc;
  mpz_t n;
  mpz_t d ; // denominator of q
  mpz_t m; // 2^i

  mpz_t num ; // numerator of rop
  mpz_t den ; // denominator of rop
  long long int i;
  unsigned long int base = 2;
  unsigned long int id;
  int cmp; 

  mpz_inits(n, n0,nc,d,num,den,m, NULL); 


  mpq_get_num(n0,op);
  mpq_get_den(d,op);
  id = mpz_get_ui(d);
  // if (n <= 0 || n >= d ) error !!!! bad input
  mpz_sub(nc, d, n0); // nc = d - n0
  mpz_set(n, n0);  
  mpz_set_ui(num, 0);
 


  // rop 
  // num = numerator(rop)
  
  
  // denominator = den(rop) = (2^i) -1 
  mpz_ui_pow_ui(den, base, id) ; // den = base^id
  mpz_sub_ui(den, den, 1);  // den = den-1
  
 // numerator  
   for (i=0; i<id ; i++){ 
    
    mpz_set_ui(m, 0);
    cmp = mpz_cmp(n,nc);// Compare op1 and op2. Return a positive value if op1 > op2, zero if op1 = op2, or a negative value if op1 < op2.
    if ( cmp>0 ) {
     mpz_ui_pow_ui(m, 2, id-i-1); // m = 2^(id-i  )
     mpz_add(num, num, m); // num = num + m
     if (mpz_cmp(num, den) >0) mpz_mod( num, num, den); // num = num % d ; if num==d gives 0
     //gmp_printf("s = 1");

      }
    // else gmp_printf("s = 0");
    //gmp_printf (" i = %ld internal angle = %Zd / %Zd ea = %Zd / %Zd ; m = %Zd \n", i, n, d, num, den, m);  

    // n = (n + n0 ) % d = rotation 
    mpz_add(n, n, n0); 
    if (mpz_cmp(n, d)>0) mpz_mod( n, n, d);
    //
    
     
    // 
   }

  


  
  // rop = external angle 
  mpq_set_num(rop,num);
  mpq_set_den(rop,den);
  mpq_canonicalize (rop); // It is the responsibility of the user to canonicalize the assigned variable before any arithmetic operations are performed on that variable. 


  

  
  // clear memory
  mpz_clears(n, n0, nc, d, num,den, m, NULL);

}

/*


http://stackoverflow.com/questions/9895216/remove-character-from-string-in-c

"The idea is to keep a separate read and write pointers (pr for reading and pw for writing), 
always advance the reading pointer, and advance the writing pointer only when it's not pointing to a given character."

modified  remove first length2rmv chars and after that take only length2stay chars from input string
 output = input string 
*/
void extract_str(char* str, unsigned int length2rmv, unsigned long int length2stay) {
  // separate read and write pointers 
  char *pr = str; // read pointer
  char *pw = str; // write pointer
  int i =0; // index

  while (*pr) {
    if (i>length2rmv-1 && i <length2rmv+length2stay)
     pw += 1; // advance the writing pointer only when 
    pr += 1; // always advance the reading pointer
    *pw = *pr;  
    i +=1;
  }
  *pw = '\0';
}int main ()
{	

	

     // notation : 
    //number type : s = string ; q = rational ; z = integer, f = floating point
    // base : b = binary ; d = decimal 


    
    char *sqdInternalAngle = "13/34";
    mpq_t qdInternalAngle;  // internal angle = rational number q = n/d
    mpz_t den; 
    unsigned long int uiIADenominator;
    
    
    mpq_t qdExternalAngle;  // rational number q = n/d
    char *sqbExternalAngle;
    mpfr_t fdExternalAngle ; // 
    char *sfbExternalAngle; // 
    
    mp_exp_t exponent ; // holds the exponent for the result string
    mpz_t zdEANumerator;
    mpz_t zdEADenominator;
    mpfr_t EANumerator;
    mpfr_t EADenominator;
    mpfr_prec_t p = 200; // in bits , should be > denominator of internal angle 
    
  

     mpfr_set_default_prec (p); // but previously initialized variables are unaffected.
    //mpfr_set_default_prec (precision);

    // init variables 
    //mpf_init(fdExternalAngle);
    mpz_inits(den, zdEANumerator,zdEADenominator, NULL);
    mpq_inits (qdExternalAngle, qdInternalAngle, NULL); //
    mpfr_inits(fdExternalAngle, EANumerator, EADenominator, NULL);
    

    // set variables
    mpq_set_str(qdInternalAngle, sqdInternalAngle, 10); // string is an internal angle
    mpq_canonicalize (qdInternalAngle); // It is the responsibility of the user to canonicalize the assigned variable before any arithmetic operations are performed on that variable.
    mpq_get_den(den,qdInternalAngle); 
    uiIADenominator = mpz_get_ui(den);
    printf("uiIADenominator = %lu \n", uiIADenominator);
    

    if ( p < uiIADenominator) printf("increase precision !!!!\n");     
    mpfr_printf("Using MPFR-%s with GMP-%s with precision = %u bits \n", mpfr_version, gmp_version, (unsigned int) p);


    //    
    mpq_wake(qdExternalAngle, qdInternalAngle); // internal -> external 
    

 


    mpq_get_num(zdEANumerator ,qdExternalAngle);
    mpq_get_den(zdEADenominator,qdExternalAngle); 
    // conversions
    mpfr_set_z (EANumerator,  zdEANumerator,  GMP_RNDN);
    mpfr_set_z (EADenominator, zdEADenominator, GMP_RNDN);

    

    sqbExternalAngle = mpq_get_str (NULL, 2, qdExternalAngle); // rational number = fraction : from decimal to binary
    
    mpfr_div (fdExternalAngle, EANumerator, EADenominator, GMP_RNDN);
    
    
    
    


    sfbExternalAngle = (char*)malloc((sizeof(char) * uiIADenominator*2*4) + 3);
    // mpfr_get_str (char *str, mpfr_exp_t *expptr, int b, size_t n, mpfr_t op, mpfr_rnd_t rnd)
    if (sfbExternalAngle==NULL ) {printf("sfbExternalAngle error \n"); return 1;}
    mpfr_get_str(sfbExternalAngle, &exponent, 2,200, fdExternalAngle, GMP_RNDN);

    // print
    gmp_printf ("internal angle = %Qd\n", qdInternalAngle); // 
    printf("first external angle : \n");
    gmp_printf ("period = denominator of internal angle = %Zd\n", den); // 

    gmp_printf ("external angle as a decimal fraction = %Qd = %Zd /( 2^%Zd - 1) \n", qdExternalAngle, zdEANumerator, den); // 
    printf ("External Angle as a floating point decimal number = ");
    mpfr_out_str (stdout, 10, p, fdExternalAngle, MPFR_RNDD); putchar ('\n');
    gmp_printf ("external angle as a binary rational (string) : %s \n", sqbExternalAngle); // 
    
    printf ("external angle as a binary floating number in exponential form =0.%s*%d^%ld\n", sfbExternalAngle, 2, exponent); 
    extract_str(sfbExternalAngle, uiIADenominator+exponent, uiIADenominator); 
    printf ("external angle as a binary floating number in periodic form =0.(%s)\n", sfbExternalAngle); 
         


    // clear memory
    //mpf_clear(fdExternalAngle);
    mpq_clears(qdExternalAngle, qdInternalAngle, NULL);
    mpz_clears(den, zdEANumerator, zdEADenominator, NULL);
    mpfr_clears(fdExternalAngle, EANumerator, EADenominator, NULL);
    free(sfbExternalAngle);    

    return 0;
}

Odnośniki[edytuj]

 1. Wartości specjalne liczb zmiennoprzecinkowych w wikipedii
 2. MPFR Basics
 3. MPFR online
 4. MPFR sample program
 5. użycie biblioteki MPFR i metody Newtona obliczeń i rysowania zbioru Mandelbrota