Programowanie w systemie UNIX/bc

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Skocz do: nawigacja, szukaj

bc ( od ang. basic calculator ) jest to język programowania umożliwiający :

 • operowanie liczbami w dowolnych systemach liczbowych (wejście możliwe w systemie maksymalnie szesnastkowym, wyjście w dowolnie dużym), , ale nie w formacie naukowym[1]
 • operowanie liczbami dowolnej precyzji (zarówno przed, jak i po przecinku)
 • wykonywanie skryptów
 • wczytywanie danych z pliku lub standardowego wejścia. Pozwala to na użycie potoku ( ang. pipe)

bc jest preprocesorem dla dc[2]


Podstawowe operacje[edytuj]

Uruchomianie[edytuj]

w konsoli wpisujemy

bc

Jest to podstawowy sposób uruchomienia. Standardowo liczba miejsc po przecinku ( ang. scale ) jest ustawiona na 0. Nie ładuje biblioteki standardowej


Uruchomienie z opcją l powoduje :

 • załadowanie przy uruchomieniu biblioteki standardowej, zawierającą np. funkcje trygonometryczne
 • ustawia liczbę miejsc po przecinku dla dzielenia ( ang. scale ) na 20 zamiast domyślnego 0
bc -l

Pełna składnia :

bc [-hlwsqv] [długie_opcje] [plik...]


W ten sposób możemy wczytać skrypty bc

Kończenie pracy[edytuj]

W celu zakończenia pracy wpisujemy w bc :

quit

albo sekwencje klawiszy :

control-D

Ustawienia[edytuj]

limits[edytuj]

Za pomocą komendy :[3]


limits

sprawdzamy aktualne ustawienia :

BC_BASE_MAX   = 2147483647
BC_DIM_MAX   = 16777215
BC_SCALE_MAX  = 2147483647
BC_STRING_MAX  = 2147483647
MAX Exponent  = 9223372036854775807
Number of vars = 32767


ibase i obase[edytuj]

Są to 2 specjalne zmienne ( ang. special variables ) określające podstawę ( ang. base) liczb dla wejścia ( ibase ) i wyjścia ( obase).

Najpierw sprawdźmy domyślne ustawienie :

ibase
10
obase
10

Zakres warto sci dla obase wynosi od 2 do 999 a dla ibase od 2 do 16.

Dzięki temu możemy wykonywać konwersje.

scale[edytuj]

Możemy zmienić poprzez :

 • uruchomienie ( bc lub bc -l)
 • ręczne ustawienie : scale= 20
 • ustawienie w pliku .bashrc
  • w pliku .bashrc w katalogu domowym dodać BC_ENV_ARGS=~/.bc
  • potem export BC_ENV_ARGS
  • utworzyć plik .bc w katalogu domowym z jedną linią scale=2 [4]

BC_LINE_LENGTH[edytuj]

Długość linii wydruku jest określona przez zmienną BC_LINE_LENGTH. Standardowo zmienna nie jest określona

Przykład :

echo "scale=100;last=10;8/(1+(1/3))"|bc 

powoduje :

6.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000\
0000000000000000000000000000000001

W celu zmiany tego zachowania :

 export BC_LINE_LENGTH=105

i ponownie

echo "scale=100;last=10;8/(1+(1/3))"|bc

otrzymujemy :

6.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001


BC_ENV_ARGS[edytuj]

Tryby pracy[edytuj]

Interaktywny[edytuj]

bc[edytuj]

Uruchamiamy bc poprzez wpisanie w konsoli :

bc

otrzymujemy :

bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'. 

Przykładowe obliczenie :

2^5-1

i wynik :

31

Kończymy pracę lub wprowadzamy nowe obliczenia.

Jeśli chcemy mieś większą dokładność to uruchamiamy z parametrem

bc -l
bc 1.06.95
Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
For details type `warranty'.

Sprawdzamy jakia jest dokładność :

scale 

wynik :

20

Wprowadzamy obliczenia :

 
33877456965431938318210482471113262183356704085033125021829876006886584214655562
/
237142198758023568227473377297792835283496928595231875152809132048206089502588927

wynik

.14285714285714285714

Zwiększamy dokładność :

scale=300

Ponownie obliczamy :

33877456965431938318210482471113262183356704085033125021829876006886584214655562
/
237142198758023568227473377297792835283496928595231875152809132048206089502588927

Wynik :

.1428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571428571
42857142857147074022034435066432596572477650864745941127410090260162
88824806718611485924504671182507728691759096030983169039376702287127
38977340379914830920623570643668473851880233962854802649343258544237
37842209566161182966664275147

z poziomu bash'a[edytuj]

Z poziomu bash'a przesyłamy dane do bc korzystąc z potoku :

echo '57+43' | bc

otrzymujemy wynik  :


100

lub inny sposób : [5]

bc <<< 56.8+77.7

otrzymujemy :

134.5

Inny przykład :

bc -l <<< '10.5 / 1'
10.50000000000000000000


Inna metoda :

cru=$(echo $center_im+$r | bc -l)

Skryptowy[edytuj]

Bash'a[edytuj]

Skrypt Bash'a wysyła dane do bc. Odbiera wyniki i zapisuje je do zmiennych ( num i den). Wyniki obliczeń z wykorzystaniem tych zmiennych zapisuje do pliku tekstowego

#!/bin/bash
# based on the code by Claude Heiland-Allen http://mathr.co.uk/blog/
rot=34
den=$(echo "2^${rot}-1" | bc)
for i in $(seq 0 $((rot-1)))
do
 num=$(echo "2^${i}" | bc)
 echo "${num}/${den}"
 echo
 echo
done > "${rot}.txt"

bc[edytuj]

Przykłady[edytuj]

Podstawowe działania[edytuj]

Kolejność wykonywania działań[edytuj]

1/3*2
.66666666666666666666
1/(3*2)
.16666666666666666666

Komentarz dzielenie i mnożenia mają ten sam poziom[6] [7] więc wykonuje się je w kolejności od lewej do prawej

Może to powodować błąd w następującej sytuacji :

1/1*10^-6
.00000100000000000000
1/10^-6
1000000.00000000000000000000

Dzielenie[edytuj]

echo 'scale=25;57/43' | bc

wynik :

1.3255813953488372093023255

Konwersje[edytuj]

Zmiana e na 10[edytuj]

Jak przekształcić 1.0e-2 na 1.0*10^-2 ?[8]

radius="1.0e-2.0"
rim=`echo ${radius} | sed -e 's/[eE]+*/\\*10\\^/'` 
echo $rim

wynik :

1.0*10^-2.0

zmiana podstwy[edytuj]

Przekształcamy dziesiętną liczbę 12 ( ibase = 10 ) na liczbę binarną (obase = 2 )

$ echo 'obase=2;12' | bc

otrzymujemy :

1100


zmiana typu[edytuj]

Zmiennoprzecinkowa do całkowitej ( obcinanie = trunc) :

echo '(4.2-1.3) / 1' | bc

wynik :

2

Nie działa dla liczb ujemnych i gdy scale > 0[9]

Pomoc[edytuj]

Podręcznik offline[10] w aktualnej wersji po polsku ( ang. manual) otwiera się po wpisaniu w konsoli polecenia :

man bc

lub :

info bc

Zamykamy podręcznik klawiszem q.

Pomoc online jest zwykle nieaktualna [11]


Wersja :

 bc -v

otrzymujemy :

 bc 1.06.95
 Copyright 1991-1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.

Podobna informacja jest na 1 stronie podręcznika :

WERSJA Niniejszy podręcznik opisuje GNU bc w wersji 1.06.

Żródła[edytuj]

 1. STackoverflow : How to get bc to handle numbers in scientific (aka exponential) notation?
 2. command-line calculations using bc by Rob Newcater
 3. - limits
 4. tip by Mike Williams
 5. Command line calculator, bc. Tip by Mark B
 6. bc manual : Precedence
 7. w:Kolejność_wykonywania_działań Kolejność wykonywania działań w wikipedii
 8. How to get bc to handle numbers in scientific (aka exponential) notation?
 9. Stackoverflow : bc truncate floating point number
 10. man (Unix)
 11. bc doc at opengroup