Programowanie w systemie UNIX/depend

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zależności ( ang dependencies)[1]

 • biblioteki
  • katalogi poszukiwań[2]
 • pakiety
  • lista zależności[3]
Piekło zależności


uaktualnianie systemu[edytuj]

sudo apt-get update
sudo apt-get autoremove
sudo apt-get install -f

Pierwsze polecenie zaktualizuje listę pakietów, drugie usunie wszystkie pakiety, które nie są już potrzebne, a trzecie polecenie zainstaluje wszystkie pakiety, które są potrzebne innym pakietom, ale jeszcze nie zostały zainstalowane.[4]

Jak sprawdzić zależności?[edytuj]

Biblioteka

 • pakiety
  • dev
  • non-dev

Program[edytuj]

wykonywalny[edytuj]

Za pomocą komendy ldd[5]

 ldd /path/to/program

lub bezpieczniej (program ldd może uruchamiać badany program co jest potencjalnie szkodliwe, gdy pochodzi z nieznanego źródła) [6]

 objdump -p /path/to/program | grep NEEDED

lub [7][8]

 readelf -d /bin/ls | grep 'NEEDED'

Żródła[edytuj]

Jeśli program był zainstalowany za pomocą autotools to wyszukujemy ( grep) w pliku configure.ac : [9]

 • AC_SEARCH_LIBS (
 • AC_CHECK_HEADERS
 • PKG_CHECK_MODULES

czynny proces[edytuj]

 sudo pldd <PID>
 sudo pmap <PID>

biblioteki[edytuj]

Biblioteki [10]

dzielone[edytuj]

Lista bibliotek dzielonych ( ang. shared library), pliki z rozszerzeniem "so"

 ldconfig -p


Sprawdzamy czy są i jakie wersje maja zainstalowane biblioteki "libname" ( nazwa do zmiany) [11]

 ldconfig -v | grep libname


Zależności bibliotek dzielonych[12]

pakiety[edytuj]

W ubuntu :

sudo apt-get build-dep <package>

lub

 dpkg -l | grep -i nazwa_paklietu
 sudo apt list --installed | grep -i nazwa_pakietu


Pakiety dev: [13]

to build things based on libfoo, you need libfoo-dev

repozytoria pakietów[edytuj]

Lista [14]

 • plik /etc/apt/sources.list
 • pliki w katalogu /etc/apt/sources.list.d/


 sudo grep -rhE ^deb /etc/apt/sources.list* 
 sudo apt-cache policy 

pakiet deb[edytuj]

Zależności pakietu za pomocą apt:

 apt-cache showpkg package-name


 apt-cache depends package-name


lub apt-file [15]

 apt-file search fontconfig/fontconfig.h

lub [16]

 dpkg -I package.deb

lub rekursywnie (zależności zależności: "it resolves dependencies recursively, i.e., not only does it show the direct dependencies of a package, but also the dependencies' dependencies.")[17]

 apt-rdepends package

odwrotne[edytuj]

Pakiety zależne od pakietu (reverse dependencies):

 apt-cache rdepends package-name

Jak uruchomić stary program na nowym systemi ?[edytuj]

 • snap[18]
 • live OS: uruchomić system bez instalacji za pomoca live CD lub usb
 • emulator
 • maszyna virtualna[19][20]

Zobacz również[edytuj]

Źródła[edytuj]

 1. askubuntu question: what-are-dependencies
 2. stackoverflow question: find-a-directory-in-shared-library-search-path
 3. ostechnix: list-dependencies-package-linux
 4. askubuntu question: cant-install-several-development-libraries
 5. man ldd
 6. How to check what libraries are used by a program or process on Linux Posted on August 7, 2014 by Dan Nanni
 7. unix.stackexchange question how-to-find-out-the-dynamic-libraries-executables-loads-when-run
 8. stackoverflow question how-do-i-find-the-direct-shared-object-dependencies-of-a-linux-elf-binary
 9. unix.stackexchange question: get-list-of-required-libraries-when-installing-something-from-source
 10. yolinux TUTORIAL: LibraryArchives-StaticAndDynamic
 11. linuxquestions : bash-command-to-list-installed-libraries-and-version-numbers
 12. simplified.guide: linux show-shared-library-dependency
 13. stackoverflow question: how-to-install-gtk-development-dependencies-on-ubuntu
 14. tecadmin : view-installed-repositories-in-ubuntu
 15. apt-file command with examples by Computer Hope
 16. askubuntu question how-can-i-check-dependency-list-for-a-deb-package
 17. checking-package-dependencies-with-apt-rdepends-on-debian-ubuntu
 18. ubuntu blog: how-to-preserve-old-software-with-snaps
 19. help.ubuntu : VirtualMachines
 20. osboxes : ubuntu
 21. AutoApt