Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/imagemetadata

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

typy plików graficznych

[edytuj]

Pliki graficzne:

 • binarne: png, jpg
 • tekstowe: pgm

Typ pliku sprawdzamy za pomocą komendy file:

 file -i r.png

przykładowy wynik:

r.png: image/png; charset=binary

Aby sprawdzić jakie dane tekstowe zawiera plik binarny, możemy:

 • otworzyć plik binarny w edytorze plików binarnych (np. Bless Hex Editor)
 • przekształcić w plik tekstowy (np. strings z pakietu binutils)
strings -a r.png>r.txt


Binarne plkiki graficzne

[edytuj]

Sprawdzamy nagłówek pliku pfm :

 xxd -c 1 memorial.pfm|head -n25 

przykładowy wynik :00000000: 50 P
00000001: 46 F
00000002: 0a .
00000003: 35 5
00000004: 31 1
00000005: 32 2
00000006: 20  
00000007: 37 7
00000008: 36 6
00000009: 38 8
0000000a: 0a .
0000000b: 2d -
0000000c: 31 1
0000000d: 2e .
0000000e: 30 0
0000000f: 30 0
00000010: 30 0
00000011: 30 0
00000012: 30 0
00000013: 30 0
00000014: 0a .
00000015: 00 .
00000016: 80 .
00000017: 20  
00000018: 3c <

Typy danych tekstowych

[edytuj]
 • standardowe
  • exif[1]
  • XMP
  • tEXt chunks (png)[2]
 • niestandardowe:
  • komentarze (ang. Image comments)
  • dane ukryte
  • ICC Profile
  • IPTC[3]

Programy

[edytuj]

programy w trybie tekstowym - konsola

[edytuj]

Lista: [4]

 • extract[5]
 • Image magic
 • pngmeta
 • pngtools ( sudo apt-get install pngtools )[7]
  • pngchunks
  • pnginfo
 • libpng
 • ps i png[9]
 • exiftool[10]
 pngcheck -v *.png
 extract k.png
 identify k.png
 identify -format "%c" k.ppm
 identify -verbose 1.png |grep "comment"
 head -n 2 k.ppm | tail -n 1
 mediainfo k.png
 exiftool -filename -imagesize -exif:fnumber -xmp:all image.jpg


Konwersja z zachowaniem danych tekstowych:


#!/bin/bash
## mightymandel -- GPU-based Mandelbrot Set explorer
## Copyright (C) 2012,2013,2014,2015 Claude Heiland-Allen
## License GPL3+ http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
## http://code.mathr.co.uk/mightymandel/blob_plain/HEAD:/extra/ppm2png.sh
## http://mightymandel.mathr.co.uk/current/usage.html#usagemetadata
## ./extra/ppm2png.sh *.ppm
## 

for X in "$@"
do
 echo -e "Title\t$(head -n 2 "${X}" | tail -c +19)\nSoftware\tmightymandel" > "${X}.txt" &&
 tail -n +3 "${X}" | while read prefix line
 do
  if [[ "${prefix}" == "#" ]]
  then
   if [[ "${line}" == "software mightymandel" ]]
   then
    echo -n "mightymandel"
   else
    echo " ${line}"
   fi
  else
   break
  fi
 done >> "${X}.txt"
 pnmtopng -interlace -force -compression 9 -text "${X}.txt" "${X}" > "${X%ppm}png" &&
 rm "${X}.txt"
done

programy w trybie graficznym

[edytuj]
 • online :
  • Forensic Analysis[15]
 • GIMP (image properties dialog)

Źródła

[edytuj]
 1. exiv2 man page
 2. text chunk
 3. Tutorial: Metadata Analysis by Hacker Factor
 4. How to get information about an image(picture) from linux commandline?
 5. libextractor - extract
 6. superuser questions: what-software-can-i-use-to-read-png-metadata
 7. pngtools by Michael Still
 8. libpng - pngcheck
 9. PostScript and Portable Net Graphics (PNG), Copyright © 2005, 2006, 2010 Andrew T. Young
 10. exiftool
 11. Insert "text chunks" into PNG files (and read text chunks) by Gregory C Benison
 12. pngcrush
 13. Editing PNG Metadata from the Command Line by Nick Galbreath
 14. Image Magic set
 15. fotoforensics - upload