Przejdź do zawartości

Programowanie w systemie UNIX/ldd

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

nazwa[edytuj]

ldd = List Dynamic Dependencies

Użycie[edytuj]

Sprawdzamy jakie biblioteki używa program a.out :

 ldd -r -v ./a.out

Przykładowy wynik :

	linux-vdso.so.1 =>  (0x00007ffdc20b1000)
	libqd.so.0 => /usr/local/lib/libqd.so.0 (0x00007f5a3a25f000)
	libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f5a39e96000)
	libstdc++.so.6 => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6 (0x00007f5a39b0d000)
	libm.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6 (0x00007f5a39804000)
	libgcc_s.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1 (0x00007f5a395ed000)
	/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00005645306f2000)

	Version information:
	./a.out:
		libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
	/usr/local/lib/libqd.so.0:
		libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
		libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libstdc++.so.6 (CXXABI_1.3) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.9) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.21) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.11) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4.20) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libstdc++.so.6 (GLIBCXX_3.4) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6
		libm.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
	/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6:
		ld-linux-x86-64.so.2 (GLIBC_2.3) => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
		ld-linux-x86-64.so.2 (GLIBC_PRIVATE) => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
	/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6:
		ld-linux-x86-64.so.2 (GLIBC_2.3) => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
		libm.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
		libgcc_s.so.1 (GCC_4.2.0) => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
		libgcc_s.so.1 (GCC_3.3) => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
		libgcc_s.so.1 (GCC_3.0) => /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
		libc.so.6 (GLIBC_2.14) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.4) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.18) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.3) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.3.4) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.17) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.3.2) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
	/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6:
		ld-linux-x86-64.so.2 (GLIBC_PRIVATE) => /lib64/ld-linux-x86-64.so.2
		libc.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_PRIVATE) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
	/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1:
		libc.so.6 (GLIBC_2.14) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
		libc.so.6 (GLIBC_2.2.5) => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6