Programowanie w systemie UNIX/man

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Jak wyszukiwać w stronach man[edytuj]

opcje wK[edytuj]

Jak znaleźć słowo we wszystkich stronach man?[1]

man -wK "IFS"

Przykładowy wynik:

/usr/share/man/pl/man1/mc.1.gz
/usr/share/man/man1/git-config.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-10.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-10.1.gz
/usr/share/man/man1/giftopnm.1.gz
/usr/share/man/man1/netpbm.1.gz
/usr/share/man/man1/ppmtogif.1.gz
/usr/share/man/man1/gifdiff.1.gz
/usr/share/man/man1/gifsicle.1.gz
/usr/share/man/man1/gifview.1.gz
/usr/share/man/man1/dash.1.gz
/usr/share/man/man1/dash.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-tool-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-tool-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-tool-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcov-tool-11.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/dot.1.gz
/usr/share/man/man1/ffmpeg-protocols.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-12.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-gcc-12.1.gz
/usr/share/man/man1/bash.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-g++-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-g++-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-g++-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-g++-11.1.gz
/usr/share/man/man1/x86_64-linux-gnu-g++-11.1.gz
/usr/share/man/man1/ffmpeg-all.1.gz
/usr/share/man/man1/ffprobe-all.1.gz
/usr/share/man/man1/git-ls-files.1.gz
/usr/share/man/man1/git-update-index.1.gz
/usr/share/man/man1/mc.1.gz
/usr/share/man/man1/mc.1.gz
/usr/share/man/man1/ffplay-all.1.gz
/usr/share/man/man1/gnome-session.1.gz
/usr/share/man/man1/gnome-session.1.gz
/usr/share/man/man8/fsck.8.gz
/usr/share/man/man8/mkfs.8.gz
/usr/share/man/man8/pam_lastlog.8.gz
/usr/share/man/man8/parted.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.fat.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.fat.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.fat.8.gz
/usr/share/man/man8/fsck.fat.8.gz
/usr/share/man/man8/tcpdump.8.gz
/usr/share/man/man8/mount.8.gz
/usr/share/man/man8/umount.8.gz
/usr/share/man/man8/snap-confine.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-fsck@.service.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-fsck@.service.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-fsck@.service.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-fstab-generator.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-remount-fs.service.8.gz
/usr/share/man/man8/systemd-remount-fs.service.8.gz
/usr/share/man/man8/wpa_action.8.gz
/usr/share/man/man8/nft.8.gz
/usr/share/man/man8/nft.8.gz
/usr/share/man/man8/updatedb.plocate.8.gz
/usr/share/man/man8/updatedb.plocate.8.gz
/usr/share/man/man2/mmap.2.gz
/usr/share/man/man3/fopen.3.gz
/usr/share/man/man3/fopen.3.gz
/usr/share/man/man3/fopen.3.gz
/usr/share/man/man3/posix_spawn.3.gz
/usr/share/man/man3/posix_spawn.3.gz
/usr/share/man/man3/system.3.gz
/usr/share/man/man3/wordexp.3.gz
/usr/share/man/man3/wordexp.3.gz
/usr/share/man/man3/IPC::System::Simple.3pm.gz
/usr/share/man/man3/readdir.3.gz
/usr/share/man/man3/archive_entry_stat.3.gz
/usr/share/man/man2/mknod.2.gz
/usr/share/man/man2/mknod.2.gz
/usr/share/man/man2/mmap.2.gz
/usr/share/man/man2/mmap.2.gz
/usr/share/man/man2/mount.2.gz
/usr/share/man/man2/open.2.gz
/usr/share/man/man2/open.2.gz
/usr/share/man/man2/open.2.gz
/usr/share/man/man2/ptrace.2.gz
/usr/share/man/man2/rename.2.gz
/usr/share/man/man2/rename.2.gz
/usr/share/man/man2/rename.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/stat.2.gz
/usr/share/man/man2/statfs.2.gz
/usr/share/man/man2/statfs.2.gz
/usr/share/man/man2/statfs.2.gz
/usr/share/man/man2/statfs.2.gz
/usr/share/man/man2/umount.2.gz
/usr/share/man/man2/umount.2.gz
/usr/share/man/man2/wait.2.gz
/usr/share/man/man2/wait.2.gz
/usr/share/man/man2/wait.2.gz
/usr/share/man/man3/IPC::System::Simple.3pm.gz
/usr/share/man/man5/crypt.5.gz
/usr/share/man/man5/sane-bh.5.gz
/usr/share/man/man5/fstab.5.gz
/usr/share/man/man7/gfdl.7gcc.gz
/usr/share/man/man7/gpl.7gcc.gz
/usr/share/man/man7/environ.7.gz
/usr/share/man/man7/inode.7.gz
/usr/share/man/man7/keyrings.7.gz
/usr/share/man/man7/netdevice.7.gz
/usr/share/man/man7/user_namespaces.7.gz
/usr/share/man/man7/X.7.gz
/usr/share/man/man7/libsmbclient.7.gz
/usr/share/man/man7/kernel-command-line.7.gz
/usr/share/man/man7/systemd.directives.7.gz

klawisz /[edytuj]

 • otwórz stronę man
 • naciśnij klawisz /
 • wpisz wyszukiwane słowo (wzór wyszukiwania ang. search pattern ) i naciśnij klawisz ENTER
 • strona otworzy się na pierwszym znalezionym słowie
 • naciśnij n aby przejść do następnego
 • aby przerwać naciśnij klawisze Ctrl-C

Wzór może być wyrażeniem regularnym. Przykładowo, kiedy chcesz wyszukać słowo option zaczynajace się od dużej lub małej litery:

/[Oo]ption


             SEARCHING

 /pattern     * Search forward for (N-th) matching line.
 ?pattern     * Search backward for (N-th) matching line.
 n         * Repeat previous search (for N-th occurrence).
 N         * Repeat previous search in reverse direction.
 ESC-n       * Repeat previous search, spanning files.
 ESC-N       * Repeat previous search, reverse dir. & spanning files.
 ESC-u        Undo (toggle) search highlighting.
 ESC-U        Clear search highlighting.
 &pattern     * Display only matching lines.
    ---------------------------------------------------
    A search pattern may begin with one or more of:
    ^N or ! Search for NON-matching lines.
    ^E or * Search multiple files (pass thru END OF FILE).
    ^F or @ Start search at FIRST file (for /) or last file (for ?).
    ^K    Highlight matches, but don't move (KEEP position).
    ^R    Don't use REGULAR EXPRESSIONS.
    ^W    WRAP search if no match found.

Źródła[edytuj]

 1. ask ubuntu question: how-can-i-search-within-a-manpage ?