Pszczelarstwo/Choroby/Wycinanie czerwiu trutowego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.


Wycinanie czerwiu trutowego[edytuj]

W kwietniu lub początku maja w rodzinie pszczelej pojawia się pierwszy czerw trutowy. Ponieważ roztocz Varroa destructor preferuje komórki trutowe, więc do każdej rodziny należy w tym okresie włożyć tzw. ramkę pracy, w której pszczoły wybudują komórki trutowe do zaczerwienia przez królową. Tuż przed zasklepieniem komórek samice roztoczy wchodzą do tych komórek, aby się rozmnożyć. Stosując wycinanie czerwiu trutowego w celu redukcji warrozy ramka ta spełni rolę pułapki. Wycięcie i zniszczenie (przetopienie) zasklepionej części plastra eliminuje skutecznie znaczną część pasożytów w rodzinie.

Wycinanie czerwiu trutowego to bardzo dyskusyjny sposób zwalczania warrozy, ponieważ jest to drastyczna ingerencja w naturalny rozwój rodziny. Wielu pszczelarzy uważa, że obecność czerwiu trutowego, a w wyniku tego obecność trutni w ulu, to bardzo ważny element harmonii rozwojowej. Z drugiej strony inne zabiegi niszczące warrozę są co najmniej tak samo inwazyjne i szkodliwe.

Wskazówki praktyczne[edytuj]

Zasklepiony czerw należy wyciąć zanim trurnie się wygryzą, czyli nie później niż ok. 21 dni po dowieszeniu ramki, aby zamiast pułapką ramka nie stała się wylęgarnią pasożyta. Po usunięciu plastra ramkę ponownie umieszczamy w ulu i tak przez cały okres rojowy w maju i czerwcu. Po tym czasie pszczoły w zasadzie wychowują niewiele trutni. Alternatywnie lepiej byłoby najpierw wyciąć połowę plastra, a drugą połowę nieco później (przestrzegając, by nie przekroczyć terminu wygryzania trutni), by nie pozbawiać rodziny pszczelej całkowicie czerwiu trutowego.

Bibliografia[edytuj]