QCad CE - podręcznik użytkownika/Graficzny interfejs użytkownika

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pasek menu i pasek narzędzi CAD[edytuj]

Okno główne programu QCad CE

Z tych dwóch pasków narzędzi mamy dostęp do większości funkcji programu QCad CE. Funkcje związane głównie z komputerowym wspomaganiem projektowania dostępne są na doku z lewej strony okna. Dok można odczepić i przesunąć w dowolne miejsce, a są w nim wyświetlanie funkcje, które możemy wykonać w danym momencie rysowania.

Lista warstw i lista bloków[edytuj]

Domyślnie z prawej strony głównego okna programu znajduje się lista warstw, a pod nią lista bloków, zdefiniowanych w obecnym rysunku. Mają one postać doków, które można łatwo odczepić i przesunąć lub całkiem zamknąć, przy czym są one dostępne w pasku menu, View>Views>Layer list/Block list gdzie można je włączać i wyłączać. Oferują one kilka opcji modyfikacji.

Pasek stanu[edytuj]

Na samym dole okna umieszczony jest bardzo ważny pasek stanu rysunku. Pokazuje on kilka istotnych informacji dotyczących bieżącego stanu aplikacji, np. dokładne współrzędne kursora lub punktu i liczbę zaznaczonych obiektów bazowych. W trakcie rysowania wyświetla bieżące funkcje lewego i prawego przycisku myszy.

Pasek opcji[edytuj]

Na pasku opcji wyświetlane są opcje dostępne dla aktywnego narzędzia rysowniczego. Widoczność tego paska i paska narzędzi można włączać i wyłączać w menu Views>Toolbars.

Wiersz poleceń[edytuj]

Wiersz poleceń jest umiejscowiony tuż nad paskiem stanu. W tym miejscu można wpisywać komendy poszczególnych opcji rysowniczych, ponadto wyświetlane są bieżące zadania, błędy i ostrzeżenia. Można wyłączyć widok wiersza poleceń w menu View>Views>Command Line.

Zmiana trybu pracy aplikacji[edytuj]

QCad CE pracuje w dwóch trybach pracy: tryb normalny, kiedy polecenia wpisywane z klawiatury odczytywane są przez główny interfejs aplikacji oraz tryb poleceń, gdy wpisywane są one w wierszu poleceń. Tryb poleceń włącza się, klikając myszą w wierszu poleceń lub wciskając klawisz spacji - napis Polecenie zaświeci się na niebiesko. Z trybu poleceń wychodzimy klawiszem escape (lub dwukrotnie escape, gdy wpisany jest tekst polecenie) - napis Polecenie będzie czarny.

Wykonywanie komend[edytuj]

Komendy można wykonywać na trzy sposoby:

  • wybierając ikonę odpowiadającą komendzie na którymś z pasków narzędzi
  • wybierając opcję z pasku menu
  • wpisują polecenie w wierszu poleceń

większość komend wymaga jeszcze dodatkowych działań, które wypełniamy poprzez okna dialogowe, pojawiające się paski narzędzi lub w wierszu poleceń.

Jak używać wiersza poleceń[edytuj]

Wiersz poleceń w programie daje nam kilka ciekawych możliwości. Wprawny użytkownik wpisuje polecenia z klawiatury lewą ręką, a prawą operuje myszą, co zwiększa znacząco efektywność pracy.