QCad CE - podręcznik użytkownika/Rysowanie/Łuki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Qcad arc toolbar.png

Łuk ze środkiem, punktem, kątami[edytuj]

Menu: Draw>Arc>Środek, punkt, kąty
Polecenie: arc, a, luk

Polecenie rysuje łuk na podstawie punktu środkowego, promienia, punktu początkowego i końcowego. Procedura:

 1. Wskaż środek łuku, klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisują jego współrzędne kartezjańskie w wierszu poleceń.
 2. Wskaż promień łuku, klikając lewym przyciskiem myszy, wpisując jego współrzędne lub wpisując jego wartość w wierszu poleceń.
 3. Opcjonalnie ustal kierunek łuku, wybierając stosowną opcję na pasku opcji.
 4. Wskaż punkt startowy łuku, klikając lewym przyciskiem w obszarze roboczym, wpisując współrzędne lub wartość kąta początkowego (względem osi OX układu współrzędnych)
 5. Wskaż punkt końcowy:
  • kliknij lewym przyciskiem w obszarze roboczym
  • wpisz współrzędne kartezjańskie w wierszu poleceń
  • wpisz długość cięciwy łuku w wierszu poleceń
  • wpisz polecenie kat a następnie podaj wartość kąta

Łuk z trzema punktami[edytuj]

Menu: Draw>Arc>Trzy punkty
Polecenie: arc, a, luk

Polecenie rysuje łuk na podstawie trzech punktów. Punkty wskazujemy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując ich współrzędne w wierszu poleceń.

Łuk koncentryczny[edytuj]

Menu: Draw>Arc>Koncentryczny Polecenie: offset, o, parallel, rownolegle, row

Polecenie rysuje łuki równoległe. Odległość oraz liczbę łuków równoległych można ustalić na pasku opcji lub wpisują wartości w wierszu poleceń.

Łuk styczny[edytuj]

Polecenie rysuje łuk, styczny do wskazanego obiektu bazowego (linii, łuku, krzywej), na podstawie podanego promienia i punktu końcowego. Procedura:

 1. Lewym przyciskiem myszy wybierz obiekt bazowy, do którego łuk ma być styczny. Kliknij bliżej tego końca, który ma być styczny.
 2. Określ wartość promienia łuku na pasku opcji.
 3. Wskaż punkt końcowy, klikając lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym lub wpisując jego współrzędne kartezjańskie w wierszu poleceń.