QCad CE - podręcznik użytkownika/Rysowanie/Linie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Qcad line toolbar.png

Linia z dwoma punktami[edytuj]

Menu: Draw>Line>2 punkty
Polecenie: line, linia, l

Polecenie rysuje odcinek, na podstawie dwóch punktów. Procedura:

  1. Wskaż pierwszy punkt - kliknij lewym przyciskiem myszy lub wpisz współrzędne punktu w wierszu poleceń.
  2. Wskaż następny punkt.
  3. Można wstawiać kolejne segmenty linii. Aby zamknąć sekwencję wpisujemy polecenie zamknij, z, close, c lub kliknij przycisk Zamknij na pasku opcji. Aby cofnąć wpisz polecenie cofnij, c, undo, u lub kliknij przycisk Cofnij na pasku opcji.

Linia z podanym kątem[edytuj]

Menu: Draw>Line>Kąt

Polecenie wstawia linię określonej długości pod określonym kątem. Wielkość kąta, długość oraz punkt zaczepienia linii wstawiamy w odpowiednie miejsca na pasku opcji. Linie wstawiamy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń. Polecenie anulujemy prawym przyciskiem myszy lub klawiszem escape.

Linie poziome[edytuj]

Menu: Draw>Line>Poziomo

Polecenie wstawia linię poziomą o określonej długości. Długość oraz punkt przyczepienia określamy w odpowiednich miejscach na pasku opcji. Linie wstawiamy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń. Polecenie anulujemy prawym przyciskiem myszy lub klawiszem escape.

Linie pionowe[edytuj]

Menu: Draw>Line>Pozioma/Pionowa

Polecenie wstawia linię pionową o określonej długości. Długość oraz punkt przyczepienia określamy w odpowiednich miejscach na pasku opcji. Linie wstawiamy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń. Polecenie anulujemy prawym przyciskiem myszy lub klawiszem escape.

Prostokąty[edytuj]

Menu: Draw>Line>Prostokąt Polecenie: rectangle, rec, prostokat, pro

Polecenie wstawia prostokąt, zbudowany jednak z pojedynczych linii. Procedura:

  1. Wskaż pierwszy wierzchołek prostokąta, klikając lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym lub wpisując jego współrzędne w wierszu poleceń.
  2. Wskaż drugi wierzchołek prostokąta.
  3. Polecenie anulujemy prawym przyciskiem myszy lub klawiszem escape.

Dwusieczne[edytuj]

Menu: Draw>Line>Dwusieczna

Polecenie dzieli kąty na dowolną liczbę dwusiecznych. Liczbę dwusiecznych oraz ich długość określamy w odpowiednich polach na pasku opcji. Linie tworzące kąt wskazujemy lewym przyciskiem myszy.

Równoległe z odległością[edytuj]

Menu: Draw>Line>Równoległa

Polecenie rysuje linię równoległą do wskazanej (także równoległą do łuków i okręgów), w określonej odległości. Na pasku opcji możemy określić odległość oraz liczbę linii równoległych. Linie wstawiamy klikając lewym przyciskiem myszy.

Równoległe poprzez punktu[edytuj]

Menu: Draw>Line>Równoległe poprzez punkt

Polecenie rysuje linię równoległą do wskazanej (także równoległą do łuków i okręgów), w określonej odległości. Na pasku opcji możemy określić liczbę linii równoległych. Równoległe wstawiamy klikając lewym przyciskiem myszy w obszarze roboczym.

Styczna od punktu do okręgu[edytuj]

Menu: Draw>Line>Styczna (P,C)

Polecenie rysuje odcinek styczny do okręgu. Punkt i okrąg wskazujemy lewym przyciskiem myszy (współrzędne punktu można określić w wierszu poleceń).

Styczna od okręgu do okręgu[edytuj]

Menu: Draw>Line>Styczna (C,C)

Polecenie rysuje odcinek styczny do dwóch okręgów. Okręgi wskazujemy lewym przyciskiem myszy.

Linie prostopadłe[edytuj]

Menu: Draw>Line>Prostopadła

Polecenie rysuje linię prostopadłą do wskazanego obiektu (linia, łuk, okrąg) o określonej długości. Długość można określić wpisując wartość na pasku opcji. Linię wstawiamy wybierając lewym przyciskiem myszy obiekt prostopadły a następnie wskazując punkt położenia w obszarze roboczym lub wpisując jego współrzędne w wierszu poleceń.

Linie z kątami względnymi[edytuj]

Menu: Draw>Line>Kąt względny

Polecenie rysuje linię, będąca pod podanym kątem do wskazanego obiektu bazowego (lini, łuku, okręgu). Długość i kąt można określić wpisując wartość na pasku opcji. Linię wstawiamy wybierając lewym przyciskiem myszy obiekt bazowy a następnie wskazując punkt położenia w obszarze roboczym lub wpisując jego współrzędne w wierszu poleceń.

Wieloboki - środek i wierzchołek[edytuj]

Menu: Draw>Line>Wielobok (śr.,wierzch)

Polecenie rysuje wielobok o określonej liczbie boków. Liczbę boków określamy na pasku opcji. Środek wieloboku wskazujemy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń a następnie w ten sam sposób wskazując wierzchołek wieloboku.

Wieloboki - dwa wierzchołki[edytuj]

Menu: Draw>Line>Wielobok (wierzch.,wierzch)

Polecenie rysuje wielobok o określonej liczbie boków. Liczbę boków określamy na pasku opcji. Wierzchołki wieloboku wskazujemy klikając lewym przyciskiem myszy lub wpisując współrzędne w wierszu poleceń.

Linie odręczne[edytuj]

Menu: Draw>Line>Odręczna linia

Polecenie rysuje odręczną linię dowolnego kształtu. Aby narysować linię, należy wcisnąć lewy przycisk myszy i narysować kursorem wymagany kształt. Aby zakończyć rysowanie, puszczamy przycisk myszy.