Przejdź do zawartości

Rachunkowość/Rzeczowe aktywa trwałe/Wycena rzeczowych aktywów trwałych/Amortyzacja

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Amortyzacja to inaczej zużycie ekonomiczne i fizyczne w przypadku środków trwałych, a w przypadku wartości niematerialnych i prawnych tylko zużycie ekonomiczne. Amortyzacja zaliczana jest w poczet kosztów działalności podstawowej przedsiębiorstwa. Rozkłada się ją w czasie proporcjonalnie do wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej oraz jego ekonomicznej użyteczności.