Rachunkowość

25% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Okładka

 1. Wstęp
  1. Autorzy
 2. Czym jest rachunkowość? Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.05.2010)
  1. Historia rachunkowości
  2. Pojęcie rachunkowości
  3. Przedmiot rachunkowości
  4. Metody rachunkowości
  5. Struktura rachunkowości
  6. Funkcje rachunkowości
  7. Zasady rachunkowości
  8. Pytania sprawdzające
 3. Bilans majątku przedsiębiorstwa
  1. Czym jest majątek przedsiębiorstwa?
  2. Aktywa przedsiębiorstwa
  3. Pasywa przedsiębiorstwa
  4. Bilans majątku i kapitałów przedsiębiorstwa
 4. Operacje gospodarcze
 5. Konta
  1. Konta bilansowe
  2. Konta wynikowe
  3. Podzielność kont
  4. Plany kont Etap rozwoju: 100% (w dniu 12.12.2009)
   1. Przykładowy plan kont Etap rozwoju: 100% (w dniu 12.12.2009)
   2. Zakładowy Plan Kont Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.12.2009)
   3. Przykładowy Zakładowy Plan Kont Etap rozwoju: 100% (w dniu 15.12.2009)
 6. Rzeczowe aktywa trwałe Etap rozwoju: 75% (w dniu 16.12.2008)
  1. Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych Etap rozwoju: 25% (w dniu 16.12.2008)
  2. Klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych
  3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych
  4. Wycena rzeczowych aktywów trwałych
   1. Ustalanie wartości początkowej
   2. Amortyzacja
   3. Trwała utrata wartości
  5. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie
 7. Wartości niematerialne i prawne
  1. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych
  2. Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych
 8. Obrót materiałowy
 9. Obrót towarowy
  1. Pojęcie towarów Etap rozwoju: 100% (w dniu 08.05.2010)
  2. Ceny towarów
   1. Ćwiczenia
   2. Rozwiązania
  3. Marża
   1. Ćwiczenia
   2. Rozwiązania
  4. Wycena towarów
   1. Ćwiczenia
   2. Rozwiązania
  5. Obrót hurtowy
  6. Obrót detaliczny
  7. Obrót hurtowo-detaliczny
  8. Tranzyt Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.05.2010)
   1. Ćwiczenia Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.05.2010)
   2. Rozwiązania Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.05.2010)
  9. Komis Etap rozwoju: 50% (w dniu 02.07.2011)
   1. Ćwiczenia Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.05.2010)
   2. Rozwiązania Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.05.2010)
  10. Inwentaryzacja
  11. Reklamacje
   1. Ćwiczenia
   2. Rozwiązania
 10. Ewidencja kosztów działalności przedsiębiorstwa Etap rozwoju: 75% (w dniu 04.12.2008)
  1. Pojęcie kosztów Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.01.2010)
  2. Klasyfikacja kosztów Etap rozwoju: 100% (w dniu 28.01.2010)
  3. Układy ewidencji kosztów Etap rozwoju: 00% (w dniu 25.01.2010)
  4. Ogólne zasady ewidencji kosztów Etap rozwoju: 00% (w dniu 25.01.2010)
  5. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym Etap rozwoju: 100% (w dniu 02.12.2008)
   1. Zasady ewidencji kosztów w układzie rodzajowym Etap rozwoju: 100% (w dniu 16.12.2009)
   2. Charakterystyka kont kosztów w układzie rodzajowym Etap rozwoju: 100% (w dniu 26.01.2009)
   3. Podsumowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 25.01.2010)
   4. Ćwiczenia Etap rozwoju: 75% (w dniu 07.02.2010)
   5. Rozwiązania Etap rozwoju: 75% (w dniu 07.02.2010)
  6. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
   1. Zasady ewidencji kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
   2. Charakterystyka kont kosztów w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym
   3. Ćwiczenia
   4. Rozwiązania
  7. Ewidencja kosztów w dwóch układach
   1. Ćwiczenia
   2. Rozwiązania
 11. Rezerwy
  1. Pojęcie rezerw
  2. Rodzaje rezerw
 12. Bibliografia