Przejdź do zawartości

Sakrament małżeństwa w perspektywie życia wiecznego/Pojęcie komunii osób

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Papież naucza, iż życie wieczne będzie bytowaniem wszystkich zbawionych, kobiet i mężczyzn, w doskonałości i pełni komunii osób[1]. Co oznacza ten termin? Przede wszystkim, komunia oznacza relację osobową, głęboki związek pomiędzy "ja" i "ty", jako dwoma podmiotami ludzkimi noszącymi w sobie obraz i podobieństwo Boże[2]. Związek ten wyprowadzony został wprost z tajemnicy Boga, Trójcy Świętej, który sam w sobie stanowi jedność komunii Osób Boskich[3]. Jeżeli więc mówimy o życiu w przyszłym świecie w perspektywie urzeczywistnienia się pełni komunii, to mamy na myśli to, iż ostateczne uczestnictwo w miłości Boga będzie zarazem uczestnictwem w pełni międzyosobowej miłości zbawionych. Miłość małżeńska tylko wówczas osiągnie swoje spełnienie.

Każda komunia osób jest jedyna i niepowtarzalna skoro jej centralną wartością jest ludzka osoba, a wraz z nią – zdolność do miłości. Jest też odwieczna, bo wywiedziona z samej tajemnicy stworzenia człowieka oraz wieczna, stanowiąca o pełni życia w Królestwie Bożym[4].

Przypisy

  1. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Lublin 2008, s. 224.
  2. Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 2008, s. 19.
  3. Jan Paweł II, List do rodzin, Częstochowa 2008, s. 22.
  4. Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Wrocław 2000, s. 30-31

« Spis treści