Teoria grup przemiennych/Twierdzenia Sylowa

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Pierwsze z nich jest uogólnieniem twierdzenia Cauchy’ego i w pewnym sensie odwróceniem twierdzenia Lagrange’a. I TS mówi, jak z rzędu grupy wypływa istnienie pewnych podgrup. TL podaje warunek konieczny na to, by istniała podgrupa danego rzędu; I TS podaje na to warunek wystarczający.


« Twierdzenie Cauchy’ego