Przejdź do zawartości

Teoria grup przemiennych

0% Status
Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Grupa cykliczna rzędu sześć (C6 ≅ ℤ6) – jako grupa pierwiastków zespolonych szóstego stopnia z jedynki, z6 = 1.
Grupa okręgu S1 ≅ SO(2) ≅ SU(1) – liczby zespolone o jednostkowym module, |z| = 1. Obok osi liczb rzeczywistych (ℝ) to jeden z najprostszych przykładów tzw. grup Liego.

Spis treści[edytuj]

 1. Wstęp Etap rozwoju: 0%
 2. Działania i ich własności Etap rozwoju: 0%
 3. Grupy cykliczne Etap rozwoju: 0%
 4. Rząd elementu i generator Etap rozwoju: 0%
 5. Iteracje i izomorfizm Etap rozwoju: 0%
 6. Suma prosta grup Etap rozwoju: 0%
 7. Klasyfikacja skończenie generowanych grup przemiennych Etap rozwoju: 0%
 8. Podgrupy Etap rozwoju: 0%
 9. Warstwy i indeks podgrupy Etap rozwoju: 0%
 10. Kongruencje Etap rozwoju: 0%
 11. Homomorfizmy Etap rozwoju: 0%
 12. Grupy ilorazowe Etap rozwoju: 0%
 13. Twierdzenie Lagrange’a Etap rozwoju: 0%
 14. Twierdzenie Cauchy’ego Etap rozwoju: 0%
 15. Twierdzenia Sylowa Etap rozwoju: 0%
 16. Małe twierdzenie Fermata Etap rozwoju: 0%
 17. Chińskie twierdzenie o resztach Etap rozwoju: 25%
 18. Automorfizmy i podgrupy charakterystyczne Etap rozwoju: 0%
 19. Działania kompleksowe i kraty podgrup Etap rozwoju: 0%
 20. Pozostałe tematy Etap rozwoju: 0%
 21. Wstęp do grup nieprzemiennych Etap rozwoju: 75%
 22. Wstęp do algebry liniowej Etap rozwoju: 0%
 23. Wstęp do teorii pierścieni Etap rozwoju: 25%
 24. Dodatek A: Gra Lights Out Etap rozwoju: 0%
 25. Dodatek B: Historia badań Etap rozwoju: 0%
 26. Słowniczek rzeczowy Etap rozwoju: 25%
 27. Słowniczek biograficzny Etap rozwoju: 75%
 28. Spis symboli Etap rozwoju: 50%
 29. Literatura Etap rozwoju: 25%

Zobacz też[edytuj]