Teoria grup przemiennych/Twierdzenie Lagrange’a

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

« Grupy ilorazowe