Przejdź do zawartości

Ubuntu/Akcesoria

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podstawowe narzędzia do obsługi systemu znajdują się w menu Programy -> Akcesoria:

1. Analizator wykorzystania dysku - pokazuje dokładne informacje o wykorzystanej przestrzeni dysku.

2. Asystent nagrywania płyt CD/DVD.

3. Edytor tekstu gedit.

4. Kopia zapasowa za pomocą narzędzia Deja Dup.

5. Kalkulator - oblicza proste matematyczne działania.

6. Mapa znaków - wyświetla znaki specjalne i kopiuje wybrane.

7. Notatnik Tomboy - notatki na pulpicie.

8. Pobranie zrzutu ekranu - zapisuje fragment lub cały pulpitu jako pliku graficzny.
Program można szybko uruchomić za pomocą klawisza Print Screen.

9. Terminal - tekstowa konsola systemowa, odpowiednik wiersza poleceń w systemie Windows.

10. Wyszukaj pliki - narzędzie do wyszukiwania plików.

11. Zarządzanie zadaniami wydruku.