Przejdź do zawartości

Ubuntu/Bluetooth

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi typu: komputer, telefon komórkowy, drukarka, itp.


Konfiguracja połączenie[edytuj]

1. Aby sprawdzić czy masz podłączony aplet Bluetooth do komputera wejdź do menu System-> Preferencje-> Bluetooth.

2. Aby rozpocząć konfigurację połączenia należy:

a. podłączyć adapter Bluetooth do portu USB; system wykryje urządzenie i wyświetli ikonę obsługi Bluetooth
w obszarze powiadamiania na górnym panelu.
b. ustaw drugie urządzenie wyposażone w moduł Bluetooth na "ON".

3. Wybierz z menu ikony Bluetooth (w obszarze powiadomienia): Ustaw nowe urządzenie i kliknij Dalej.

4. Drugie urządzenie zostanie automatycznie wykryte, zaznacz je i kliknij Dalej.

5. Następnie wprowadź wygenerowany kod PIN do drugiego urządzenia.

6. Połączenie zostało nawiązane, możesz zamknąć okno konfiguratora.


Wysyłanie plików[edytuj]

Teraz już możesz wysłać pliki z komputera na drugie urządzenie.
1. Aby to zrobić wybierz z menu ikony Bluetooth opcję: Wyślij pliki do urządzenia.
Po otwarciu okna przeglądarki znajdź i zaznacz plik do wysłania.

2. Następnie wybierz urządzenie docelowe i kliknij na Wyślij do.

3. Zaakceptuj przesłanie pliku w drugim urządzeniu jeśli będzie to wymagane i poczekaj na zakończenie transferu.


Przeglądanie zawartości[edytuj]

Opcja Przeglądaj pliki na urządzeniu w menu ikony Bluetooth pozwala na wyświetlenie zawartości
drugiego urządzenia na komputerze za pomocą menadżera plików Nautilus oraz wykonanie dowolnej operacji
na plikach, np. pobranie, usunięcie, modyfikację, przesłanie.
1. Wybierz najpierw urządzenie, które chcesz przejrzeć i kliknij na Przeglądaj.

2. Po wyświetleniu się zawartości urządzenia

3. Możesz wykonać dowolną operację.


Zakończenie połączenia[edytuj]

Aby zakończyć połączenie pomiędzy urządzeniami odmontuj zamontowane urządzenie na pulpicie

oraz wyjmij adapter Bluetooth z portu USB.