Ubuntu/Bluetooth

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Bluetooth jest technologią bezprzewodowej komunikacji pomiędzy urządzeniami elektronicznymi typu: komputer, telefon komórkowy, drukarka, itp.


Konfiguracja połączenie[edytuj]

1. Aby sprawdzić czy masz podłączony aplet Bluetooth do komputera wejdź do menu System-> Preferencje-> Bluetooth.

Ubuntu 10.04 bluetooth1.png

2. Aby rozpocząć konfigurację połączenia należy:

a. podłączyć adapter Bluetooth do portu USB; system wykryje urządzenie i wyświetli ikonę obsługi Bluetooth
w obszarze powiadamiania na górnym panelu.
Ubuntu 10.04 bluetooth2.png
b. ustaw drugie urządzenie wyposażone w moduł Bluetooth na "ON".

3. Wybierz z menu ikony Bluetooth (w obszarze powiadomienia): Ustaw nowe urządzenie i kliknij Dalej.

Ubuntu 10.04 bluetooth3.png

4. Drugie urządzenie zostanie automatycznie wykryte, zaznacz je i kliknij Dalej.

Ubuntu 10.04 bluetooth4.png

5. Następnie wprowadź wygenerowany kod PIN do drugiego urządzenia.

Ubuntu 10.04 bluetooth5.png

6. Połączenie zostało nawiązane, możesz zamknąć okno konfiguratora.

Ubuntu 10.04 bluetooth6.png


Wysyłanie plików[edytuj]

Teraz już możesz wysłać pliki z komputera na drugie urządzenie.
1. Aby to zrobić wybierz z menu ikony Bluetooth opcję: Wyślij pliki do urządzenia.
Po otwarciu okna przeglądarki znajdź i zaznacz plik do wysłania.

Ubuntu 10.04 bluetooth7.png

2. Następnie wybierz urządzenie docelowe i kliknij na Wyślij do.

Ubuntu 10.04 bluetooth8.png

3. Zaakceptuj przesłanie pliku w drugim urządzeniu jeśli będzie to wymagane i poczekaj na zakończenie transferu.

Ubuntu 10.04 bluetooth9.png


Przeglądanie zawartości[edytuj]

Opcja Przeglądaj pliki na urządzeniu w menu ikony Bluetooth pozwala na wyświetlenie zawartości
drugiego urządzenia na komputerze za pomocą menadżera plików Nautilus oraz wykonanie dowolnej operacji
na plikach, np. pobranie, usunięcie, modyfikację, przesłanie.
1. Wybierz najpierw urządzenie, które chcesz przejrzeć i kliknij na Przeglądaj.

Ubuntu 10.04 bluetooth10.png

2. Po wyświetleniu się zawartości urządzenia

Ubuntu 10.04 bluetooth11.png

3. Możesz wykonać dowolną operację.

Ubuntu 10.04 bluetooth12.png


Zakończenie połączenia[edytuj]

Aby zakończyć połączenie pomiędzy urządzeniami odmontuj zamontowane urządzenie na pulpicie

Ubuntu 10.04 bluetooth13.png

oraz wyjmij adapter Bluetooth z portu USB.