Ubuntu/Pliki

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Możemy pracować z plikami w trybie :

Nautilus lub Pliki[edytuj]

Ikona Nautilusa

W polskiej wersji językowej program nazywa się Pliki.

Składnia[edytuj]

Okno z widokiem katalogów
nautilus [options] URIs...

Uruchamianie[edytuj]

Otwarcie aktualnego katalogu ( pwd ) :[1]

nautilus .

Otwarcie innego katalogu :

nautilus /home/myUser/some/long/path/to/a/directory

skróty klawiaturowe[edytuj]

New tab -> Ctrl+T
New window -> Ctrl+N
New folder -> Shift+Ctrl+N
Open folder in new tab -> Shift+Return
Properties -> Alt+Return
Close window -> Ctrl+W
Close all windows (quit) -> Ctrl+Q
Make link -> Ctrl+M
Add bookmark -> Ctrl+D
Edit bookmarks -> Ctrl+B
Undo -> Ctrl+Z
Redo -> Ctrl+Y
Cut -> Ctrl+X
Copy -> Ctrl+C
Paste -> Ctrl+V
Select all -> Ctrl+A
Select items matching -> Ctrl+S
Invert selection -> Shift+Ctrl+I
Show hidden files -> Ctrl+H
Zoom in -> Ctrl++
Zoom out -> Ctrl+-
Normal size -> Ctrl+0
List view -> Ctrl+1
Icons view -> Ctrl+2
Go to home directory -> Alt+Home
Go to parent directory -> Alt+Up Arrow
Go back -> Alt+Left Arrow
Go forward -> Alt+Right Arrow
Go to specified location -> Ctrl+L
Search files (find) -> Ctrl+F

Źródła[edytuj]

  1. Ask Ubuntu : How to open Nautilus at current command line directory?