Vim/Podstawowe tryby pracy

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
< Vim

W tym dziale przyjrzymy się dokładnie podstawowym trybom pracy w naszym edytorze.

poniżej, krótki przegląd poszczególnych trybów dostępnych w vim:

Nazwa Opis Strona pomocy
normal (tryb poleceń) W tym trybie vi pracuje zaraz po uruchomieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawiaturowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić.

Aby wrócić do trybu poleceń naciskamy klawisz [Esc] - jeśli nie jesteś pewien, czy znajdujesz się w trybie poleceń naciśnij kilka razy klawisz [Esc]. ||:help Normal-mode

insert (tryb wprowadzania) Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Aby zakończyć edycję musisz nacisnąć klawisz [Esc]. :help Insert-mode
visual (tryb wizualny) Do nawigacji i manipulacji wyborów tekstowych, tryb ten pozwala na wykonywanie większości normalnych poleceń i kilka dodatkowych poleceń, na zaznaczonym tekście. :help visual-mode
select Podobne do trybu wizualnego ale jest zachowaniem bardziej podobny do MS Windows. :help select-mode
command-line Do wprowadzania poleceń, podobnie jak w trybie normal mode}}
Ex-mode

Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptymalizowany do przetwarzania wsadowego.

Normal mode[edytuj]

Wciśnij esc aby się poruszać
Tryb przeglądania dokumentu. Możemy spokojnie przesuwać kursor po tekście klawiszami:

 • h - W lewo
 • j - W górę
 • k - W dół
 • l - W prawo

Równie dobrze możemy korzystać ze zwykłych strzałek. Naciśnięcie jakiegoś przycisku nawigacyjnego razem z klawiszem Shift spowoduje przeskok o całą stronę, a z Ctrl o jedno słowo. Możemy kasować znaki pod kursorem klawiszem x (tak, jak w maszynach do pisania, błędy się "zaiksowywywało") oraz całe linie dwukrotnym naciśnięciem klawisza d. Możemy też przechodzić płynnie do każdego innego trybu. Właśnie w Normal mode poprawiamy swoje błędy, cofając klawiszem u i powtarzając cofniętą operację Ctrl + R.

Insert mode[edytuj]

 • [a] (append) wstawianie tekstu zaraz za kursorem
 • [I] czyli [Shift]+[i] wstawianie tekstu, ale kursor wcześniej zostanie przeniesiony na początek wiersza
 • [A] czyli [Shift]+[a] kursor zostanie przeniesiony na koniec wiersza i wejdziemy do trybu wprowadzania bezpośrednio na końcu wiersza
 • [o] otwieramy nowy wiersz pod kursorem przechodząc jednocześnie do trybu edycji
 • [O] czyli [Shift]+[o] otwieramy nowy wiersz nad kursorem i przechodzimy do trybu edycji

Tryb wstawiania znaków. Literami wpisujemy litery, cyframi cyfr, strzałkami skaczemy po dokumencie. Oprócz tego do dyspozycji mamy sporą garść skrótów klawiszowych:

 Ctrl-u - usunięcie ostatniego słowa
 Ctrl-[ / Esc - powrót do Normal mode
 Ctrl-i / Tab - wstawienie tabulacji
 Ctrl-@ - wstawienie ostatnio wstawionego tekstu
 Ctrl-j / Enter - nowa linia
 Ctrl-r - wstawia zmienną (?), specjalne zmienne:
  % - nazwa pliku
  # - poprzednia nazwa pliku
  * - zawartość schowka
  + - zawartość schowka
  / - ostatnie szukane hasło
  : - ostatnie polecenie
  . - ostatni wprowadzany tekst
 Ctrl-r Ctrl-r - wstawia zmienną bez pominięcia białych znaków (spacji, nowych lini, tabulacji)