Przejdź do zawartości

Wikibooks:Kolekcje/Wstęp do fizyki jądra atomowego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.Wstęp do fizyki jądra atomowego
Nukleony a budowa jądra atomowego
Najważniejsze parametry jądra atomowego
Rozpady (przejścia, przemiany) jądrowe
Promieniowanie i szeregi promieniotwórcze
Rozpraszanie cząstek na jądrze atomowym
Reakcje jądrowe
Łańcuchowe reakcje rozszczepienia. Reaktory jądrowe. Bomba jądrowa
Oddziaływanie promieniowania z materią
Bibliografia
Bibliografia
Licencja
Licencja