Przejdź do zawartości

Wikipedysta:Yusek/Kartografia i topografia/Napisy na mapach

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Kolejnym ważnym elementem mapy są napisy. Napisy powinny być czytelne. Zasadniczo można wyróżnić następujące rodzaje napisów.

  • Nazwy własne obiektów np. nazwy państw, miast, dzielnic, ulic, wysp, rzek. np. Polska, Gdańsk, Przymorze Wielkie, ulica Kartuska, Wyspa Sobieszewska, Wisła.
  • Napisy objaśniające obiekty najczęściej w postaci skrótów. szk. - szkoła, PGR - PGR, kop. - kopalnia.
  • Liczbowe charakterystyki obiektów np. wysokości szczytów, głębokości, odległości w kilometrach pomiędzy punktami.

Wśród napisów możemy wyróżnić:

  • nazwy oficjalne np. nazwy miast, mezoregiony np. Gdynia, Pobrzeże Kaszubskie.
  • nazwy zwyczajowe np. przysiółków, nieoficjalne nazwy osiedli np. Przymorze, Kąty.

Wszystkie nazwy oficjalne zwane również urzędowymi są zatwierdzane przez odpowiednie organy na terenie danego kraju. W Polsce nazwy zatwierdza Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Parametry pisma

[edytuj]

Wśród parametrów pisma można wyróżnić:

Parametr Rodzaje Przykład Kategorie
Rodzaj pisma Wersalik POLSKA, WARSZAWA Państwa, regiony, stolice większe miasta
tekst Gdańsk, Wyspa Sobieszewska Wszystko pozostałe
Krój bezszeryfowe Państwa, regiony, miasta, przylądki
szeryfowe Morza, Oceany, rzeki, zatoki
pochylenia proste Półwysep Skandynawski Państwa, regiony, miasta, przylądki, wyspy, półwyspy
pochyłe Zatoka Pucka cieśniny, rzeki, zatoki
grubość cieńkie Wieżyca szczyty
pogrubione Województwo pomorskie Państwa, jednostki administracyjne.
zwykłe Gdańsk Wszystko pozostałe
kolor niebieski Wisła obiekty wodne
zielony Trójmiejski Park Krajobrazowy Obiekty związane z lasami.
sepia 140 Poziomice.
zwykłe Gdańsk Wszystko pozostałe

Wielkość liter

[edytuj]

Nie istnieją, żadne normy regulujące wielkość liter. Przyjęło się, że napisy mają być czytelne przyjęło się również, że najmniejsze napisy nie powinny być mniejsze niż 1,6-1,8 mm (wysokość duże litery zajmująca część środkową i górną np. A,B,C itd.). Dopuszcza się też czcionki mniejsze mające nawet 1 mm jednakże czym mniejsza litera tym trudniej przeczytać napis.

Ogólnie wielkość liter mierzy się w punktach typograficznych, które w zależności od systemu są różne w Polsce przyjął się punkt francuski mający 0,376mm. Jednakże coraz częściej używa się również punktów Pica mających 1/72 cala angielskiego czyli 0,351mm.

W przypadku map wyświetlanych na monitorach przyjęło się nie stosowanie liter mniejszych niż 11 punktów, ze względu na migotanie oraz rozdzielczość monitorów.

Nazwy obiektów za granicą

[edytuj]

W przypadku nazw obiektów w innych krajach niż produkcja mapy, stosuje się trzy sposoby przedstawiania:

  • egzonimy np. Paryż, Mediolan.
  • nazwy miejscowe np. Paris, Milan.
  • oba sposoby np. Paris - Paryż, Mediolan - Milan.

W przypadku kiedy w danym kraju obowiązują dwa języki urzędowe stosuje się czasem nazwy zapisane w dwóch lub nawet trzech językach (dodatkowo języku, w którym jest napisana mapa) np. Брэсцкая вобласць - Берасьцейская вобласьць - Obwód Brzeski. (kolejno białoruski, rosyjski, polski) W przypadku kiedy nazwa geograficzna zawiera rodzaj obiektu np. Mont Blanc nie należy dopisywać polskiej nazwy znaczącej to samo część nazwy np. Mont Blanc a nie góra Mont Blanc lub Góra Mont Blanc.

Poprzednie: Barwy Następne: Rzeźba terenu na mapie