Wprowadzenie do elektroniki/Pomiar

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Pomiar napięcia i natężenia prądu w układzie (schemat)

Wśród wielu definicji elektronika jest dziedziną nauki, techniki jak również i przemysłu zajmującą się urządzeniami wykorzystującymi pewne zjawiska fizyczne do przesyłania informacji - jednak by tego dokonywać urządzenia muszą spełniać ściśle wyznaczone kryteria, co pozwala na ich odpowiednie działanie. Znakomitą większość stanowi w elektronice aparatura pomiarowa - i to na jej podstawie opiera się budowa wszelkich obecnie znanych układów elektronicznych.

Małe i poręczne układy wymagają jednakże wysokiej precyzji nie tylko wykonania ale i działania. Dlatego tak ważne w elektronice jest wykonywanie dokładnych pomiarów odpowiednich wartości opisujących układy.

Pomiar fizyczny jest niczym innym jak ogółem czynności służących doświadczalnemu ustaleniu wartości pożądanych wielkości fizycznych. Niestety w elektronice ze względu na konieczność wysokiej dokładności jak również ograniczeń werbalnych pomiary wielkości elektrycznych wykonuje się z pomocą odpowiednich urządzeń, z uwzględnieniem podstawowych zasad elektryczności, magnetyzmu jak również w szczególnych przypadkach uwzględnieniem zasady nieoznaczoności Heisenberga. Dlatego też elektronice duże znaczenie zajmuje taka dziedzina nauki jak metrologia.

Pomiary wartości elektrycznych cechuje przede wszystkim
  • powtarzalność - zgodność pomiarów wykonanych tą samą metodą, ograniczona jednak niepewnością pomiaru
  • odtwarzalność - możliwość uzyskania zbliżonego wyniku inną metodą.
W klasyfikacji pomiary można podzielić na dwie klasy:
  • klasy pomiarów bezpośrednich - wynik otrzymywany jest na podstawie bezpośredniego wskazania narzędzia pomiarowego,
  • klasy pomiarów pośrednich - wynik otrzymywany jest na podstawie bezpośredniego pomiaru innych wielkości, opierając się na zależnościach między danymi wielkościami oraz wielkością mierzoną (w elektronice najczęściej: prądem, rezystancją i napięciem)

Jak można się spodziewać każdy wynik pomiaru obarczony jest błędami pomiarowymi wynikającymi z niedokładności urządzeń pomiarowych, zakłóceń zewnętrznych, czy przybliżeń stosowanych przy przeliczaniu oraz metody - bowiem im więcej wartości jest koniecznych do wyznaczenia danej wielkości, tym błąd staje się większy.

Stąd można utworzyć podstawową podstawową klasyfikację błędów pomiarowych:

Pomiary[edytuj]

  1. Pomiar napięcia
  2. Pomiar natężenia prądu
  3. Pomiar rezystancji
  4. Pomiar impedancji