Wprowadzenie do elektroniki/Pomiar/Prąd

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Natężenie mierzymy za pomocą amperomierza lub multimetru cyfrowego. Do pomiaru prądu stałego wybieramy zakres "DCA", a do prądu przemiennego "ACA". Zaciski miernika podłączamy szeregowo do badanego układu. Amperomierz jest tak naprawdę odpowiednio wyskalowanym woltomierzem z podłączonym równolegle rezystorem, na którym pojawia się napięcie. Zgodnie z prawem Ohma jest ono proporcjonalne do prądu płynącego przez opornik. Idealny amperomierz miałby oporność 0Ω, jednak w rzeczywistości jest ona trochę większa, o czym warto pamiętać podczas prowadzenia pomiarów - wprowadzenie amperomierza w gałąź układu zmieni ten układ, podnosząc wartość dotychczasowej impedancji gałęzi o wartość rezystancji wewnętrznej Rw miernika.

Znając zasadę działania amperomierza można dokonywać pomiaru prądu oscyloskopem. Do badanego miejsca w układzie podłącza się szeregowo rezystor o stosunkowo niewielkiej oporności. Oscyloskopem mierzymy napięcie, które wystąpiło na oporniku, i , posługując się prawem Ohma, obliczamy badane natężenie prądu. Niepewność takiego pomiaru będzie równa sumie niepewności oscyloskopu i tolerancji rezystora, dlatego warto użyć oporników 1%.