Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Inne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
 • 10 mM ATP
 • 10 mM dNTP mix [ThermoScientific]
 • CaCl2, 1 M roztwór wodny (do końcowego stężenia 2 mM)
 • chloroform [Poch]
 • etanol 70% [Poch]
 • izopropanol [Poch]
 • jałowa woda
 • mieszanina fenol-chloroform 1:1 [Carl Roth]
 • NaCl [Poch]
 • SDS, roztwór 10% [Poch]
 • Tris-HCl roztwór (pH 7,5)
 • wodny roztwór glikolu polietylenowego (PEG4000 10x) 50% (w/v) [Carl Roth]


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.