Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Podłoża bakteryjne

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • podłoże płynne LB (ang. Lysogeny Broth): 20 g LB Difco Broth na 1000ml H2O [Bacton]
  • podłoże półpłynne LB: płynne podłoże LB zestalone agarem do końcowego stężenia 0,7%
  • podłoże stałe LB: płynne podłoże LB zestalone agarem do końcowego stężenia 1,5%

Uzupełnienie podłóż:

  • ampicylina: roztwór 100 mg/ml (w/v) – stężenie końcowe 150 µg/ml
  • IPTG: roztwór 1 M – stężenie końcowe 0,5 mM
  • X-gal: roztwór 40 mg/ml – stężenie końcowe 40 µg/ml


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.