Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Materiały/Próbka badana

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
  • Zawiesina cząstek fagowych, wyizolowanych z biofilmu pozyskanego ze sztolni Gertruda z nieczynnej kopalni w Złotym Stoku [Radlińska, dane nieopublikowane].


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.