Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Pomiar gęstości optycznej hodowli płynnej