Przejdź do zawartości

Wstępna charakterystyka bakteriofaga Serratia φOS10/Metody/Reizolacja fragmentów DNA z żelu agarozowego

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Żel agarozowy umieszczano na szybie transilluminatora, po czym w świetle UV wybierano i wycinano właściwy prążek zawierający DNA. DNA izolowano z użyciem procedury Gel-Out opisanej w instrukcji, załączonej do zestawu komercyjnego [A&A Biotechnology].


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.