50% Status

Wytrzymałość materiałów

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spis treści[edytuj]

< Okładka

Wiadomości wstępne
 1. Wstęp
 2. Statyczna próba rozciągania
 3. Siły zewnętrzne. Siły wewnętrzne. Naprężenia. Odkształcenia
 4. Prawo Hooke'a
 5. Zasada de Saint-Venanta
Ściskanie i rozciąganie pręta prostego
 1. Naprężenia dopuszczalne
 2. Wpływ ciężaru własnego na naprężenia i odkształcenia
 3. Układy statycznie wyznaczalne
 4. Układy statycznie niewyznaczalne
 5. Układy wstępnie napięte
 6. Naprężenia i odkształcenia wywołane rozszerzalnością cieplną
Charakterystyki geometryczne przekroju
 1. Moment bezwładności figur płaskich
 2. Momenty bezwładności względem osi równoległych do osi centralnych. Wzór Steinera
 3. Momenty bezwładności względem osi obróconych. Główne momenty bezwładności
 4. Numeryczne metody obliczania charakterystyk geometrycznych przekrojów o kształcie wielokąta
 5. Tabela
Zginanie pręta prostego
 1. Siły poprzeczne i momenty gnące w pręcie zginanym
 2. Naprężenia i odkształcenia w pręcie zginanym
  1. Naprężenia i odkształcenia przy zginaniu czystym prostym
  2. Naprężenia i odkształcenia przy zginaniu prostym z udziałem sił poprzecznych (tnących)
 3. Wytrzymałość na zginanie
 4. Naprężenia w zginaniu ukośnym
 5. Ugięcie i kąt ugięcia przy zginaniu prostym
Skręcanie pręta prostego
 1. Skręcanie prętów o przekroju kołowym
 2. Skręcanie prętów o przekroju dowolnym
Ścinanie pręta prostego
Ugięcie pręta prostego
Teoria stanu naprężenia
Teoria stanu odkształcenia
Układy liniowo sprężyste
Pręty krzywe
Wyboczenie pręta
Płyty kołowo-symetryczne
Zbiorniki kołowo-symetryczne
Zadania
 1. Wiadomości wstępne
 2. Ściskanie i rozciąganie pręta prostego
  1. Statycznie wyznaczalne
   1. Zadanie 2.1
   2. Zadanie 2.2
   3. Zadanie 2.3
   4. Zadanie 2.4
  2. Statycznie niewyznaczalne
   1. Zadanie 2.5
   2. Zadanie 2.6
   3. Zadanie 2.7
 3. Geometryczne charakterystyki przekrojów
Literatura