Przejdź do zawartości

XHTML/Nowości w stosunku do HTML

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Główna różnica w stosunku do HTML to oparcie XHTML o język XML(mówi się o tym, że XHTML jest aplikacją XML). Zmiana ta usunęła kilka błędów założeń w stosunku do HTML. Mimo wszystkich zmian, zarówno XHTML i HTML to języki elementów, więc są do siebie bardzo podobne. Jedną z widocznych różnic jest natomiast konieczność zakańczania każdego elementu. W HTML dozwolonym było, by niedomknięty znacznik rozpoczynający dany element nie poprzedzał znacznika zamykającego. W efekcie dochodziło do powstania zupy tagów (struktury dokumentu trudnej do zrozumienia, zarówno dla człowieka i maszyny). Dzięki konieczności zamykania elementów, kod jest znacznie czytelniejszy, przeglądarka może odróżnić elementy dzieci od elementów braci, a strona może wyświetlać się szybciej.

Dokumenty XHTML, w przeciwieństwie do HTML, można łączyć z innymi dokumentami XML, np. SVG. Prawie wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają już osadzanie grafiki wektorowej bezpośrednio w ciele dokumentu. Innymi aplikacjami XML'a są: MathML, XLink, MetaLink, XForms, DockBook, itd.

Nowością między XHTML 1.1, a XHTML 1.0 i zarówno HTML jest modularyzacja języka. Od tej chwili W3C będzie oddzielnie oznaczać dane części języka jako rekomendację(przez projektantów stron internetowych często określane jako standard).