XHTML/Podstawowe zasady XHTML

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Istnieje klika podstawowych zasad odróżniających XHTML od wszystkich poprzednich specyfikacji HTML. Zasady te ograniczają dowolność składni wcześniej stosowaną, zbliżając standardy składni HTML w stronę XML. W niniejszym dziale zostanie zawarte kilka kluczowych zasad zapisu poprawnej składni XHTML.

Atrybuty w cudzysłowach[edytuj]

Wcześniejsze specyfikacje HTML nie wymagały umieszczania właściwości atrybutów w cudzysłowach, obecnie jest to wymagane do każdej użytej właściwości, nawet pustej.

  • w HTML <a href='index.php' target=_blank>; w XHTML <a href="index.php" target="_blank">


Nazwy atrybutów i tagów wyłącznie małymi literami[edytuj]

Oznacza to, że w każdym tagu, wszystko musi być zapisane małymi literami. Dotyczy to zarówno nazw znaczników, a także nazw atrybutów. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są wartości atrybutów, które i tak należy umieszczać pomiędzy znakami apostrofu lub cudzysłowia. Oznacza to, że takie konstrukcje są nie proprawne:

 <BR />
 <br ID="CoS" />
 <A HREF="/" />

Należy je poprawić na następujące:

 <br />
 <br id="CoS" />
 <a href="/" />

Konieczność stosowania atrybutu ALT dla tagów IMG[edytuj]

Oznacza to, że znacznik:

<img src="obrazek.gif" />

Jest niepoprawny, ze względu na brak użycia atrybutu ALT, który zawiera tekst alternatywny dla obrazka, wyświetlany wtedy, gdy obrazek nie może być wyświetlony. Nawet jeżeli nie chcemy określić wartości tego atrybutu musimy wstawić atrybut z wartością pustą :

<img src="obrazek.gif" alt="" />

Taka konstrukcja jest poprawna.

Wszystkie atrybuty muszą posiadać wartość[edytuj]

Inaczej mówiąc, niedopuszczalne jest zjawisko minimalizacji atrybutów. Oznacza to, że znacznik:

<table nowrap>

Jest niepoprawny, ze względu na użycie atrybutu nowrap, który nie posiada wartości. Jeżeli jednak nie jesteśmy pewni, jaką wartość wstawić, wpisujemy nazwę atrybutu w cudzysłowie:

<table nowrap="nowrap">

Taka konstrukcja jest poprawna.

Wszystkie znaczniki muszą być zamknięte[edytuj]

Stosowane do tej pory znaczniki pojedyncze typu:

  • <BR>
  • <HR>
  • <IMG>
  • <LINK>

zamykamy poprzez dodanie slasha na końcu znacznika. Wskazane jest wstawienie znaku oddzielającego(spacji) przed slashem.

  • w HTML: <BR> ; w XHTML: <br />
  • w HTML: <HR> ; w XHTML: <hr />

Tagi posiadające znaczniki kończące, jak

  • <A>
  • <LI>
  • <UL>

w dalszym ciągu są stosowane ze znacznikami kończącymi, ale o ile zakończenia niektórych ze znaczników nie były wcześniej wymagane, o tyle w standardach XHTML jest to obowiązkowe.

Przyłady:[edytuj]

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" /> lub <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"></link> <img src="obrazek.gif" alt="Obrazek" />