Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Python w systemach Linux

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Python w dystrybucjach Linuksa[edytuj]

Instalacja z gotowych pakietów binarnych dla konkretnej dystrybucji Linuksa jest stosunkowo prosta. Większość dystrybucji posiada już zainstalowaną wersję Pythona. Możesz także pokusić się o instalację ze źródeł.

Wiele dystrybucji Linuksa zawiera graficzne narzędzia służące do instalacji oprogramowania. My jednak opiszemy, jak to zrobić w konsoli w wybranych dystrybucjach Linuksa.

Python w dystrybucji Red Hat Linux[edytuj]

Możemy zainstalować Pythona wykorzystując polecenie rpm:

 [?@localhost ?]$ wget http://python.org/ftp/python/2.3/rpms/redhat-9/python2.3-2.3-5pydotorg.i386.rpm
 Resolving python.org... done.
 Connecting to python.org[194.109.137.226]:80... connected.
 HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
 Length: 7,495,111 [application/octet-stream]
 ...
 [?@localhost ?]$ sudo rpm -Uvh python2.3-2.3-5pydotorg.i386.rpm
 Preparing...        ########################################### [100%]
  1:python2.3       ########################################### [100%]
 [?@localhost ?]$ python
 Python 2.2.2 (#1, Feb 24 2003, 19:13:11)
 [GCC 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-4)] on linux2
 Type "help", "copyright", "credits", or "license" for more information.
 >>> [wciśnij Ctrl+D, żeby wyjść z programu]
 [?@localhost ?]$ python2.3
 Python 2.3 (#1, Sep 12 2003, 10:53:56)
 [GCC 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)] on linux2
 Type "help", "copyright", "credits", or "license" for more information.
 >>> [wciśnij Ctrl+D, żeby wyjść z programu]
 [?@localhost ?]$ which python2.3
 /usr/bin/python2.3
 
 1. Wpisując polecenie python zostaje uruchomiony Python. Jednak jest to starsza jego wersja, domyślnie zainstalowana wraz z systemem. To nie jest to, czego chcemy.
 2. Podczas pisania tej książki najnowszą wersją był Python 2.3. Za pomocą polecenia python2.3 uruchomimy nowszą, właśnie zainstalowaną wersje.
 3. Jest to pełna ścieżka do nowszej wersji Pythona, którą dopiero co zainstalowaliśmy.

Python w dystrybucjach Debian, Ubuntu, Mint i pochodnych[edytuj]

1. Pythona zainstalujemy wykorzystując polecenie apt-get.

sudo apt-get install python

2. Potwierdzamy chęć instalacji (Y lub enter):

Do you want to continue? [Y/n] Y

3. Uruchamiamy wpisując po prostu:

python

lub

 python3

Przykładowa sesja :

$ python
Python 2.7.12 (default, Nov 19 2016, 06:48:10) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> quit
Use quit() or Ctrl-D (i.e. EOF) to exit
>>> quit()
$ python3
Python 3.5.2 (default, Nov 17 2016, 17:05:23) 
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

4. Aby wyjść:

 • wciśnij Ctrl+D (i.e. EOF)
 • wpisz quit()

Python w dystrybucji Mandriva i pochodnych[edytuj]

W konsoli z użytkownika root wpisujemy polecenie:

$ sudo urpmi python

Python w dystrybucji Fedora i pochodnych[edytuj]

Aby zainstalować Pythona w dystrybucji Fedora/Fedora Core należy w konsoli wpisać:

$ sudo dnf install python

Można też zainstalować Pythona przy instalacji systemu, wybierając pakiety programistyczne.

Python w dystrybucji Gentoo i pochodnych[edytuj]

W Gentoo do instalacji Pythona możemy użyć programu emerge:

$ sudo emerge python

aczkolwiek, jako że narzędzie emerge (należące do pakietu sys-apps/portage) napisane jest w Pythonie, użytkownicy tej dystrybucji dostają Pythona wprost z pudełka.

Python w dystrybucji Arch Linux i pochodnych[edytuj]

Instalacja Pythona w dystrybucji Arch Linux ogranicza się do poleceń:

$ sudo pacman -S python

Potwierdzamy chęć instalacji:

rozwiązywanie zależności...
szukanie konfliktów międzypakietowych...

Cele (1): python-2.6.2-4 [15,01 MB] 

Całkowity rozmiar do pobrania: 15,01 MB
Całkowity rozmiar po instalacji:  61,38 MB

Kontynuować instalację? [T/n] t
:: Pobieranie pakietów z extra..
 python-2.6.2-4-i686   15,01M 746,6K/s 00:00:20 [###################] 100%
sprawdzanie spójności pakietów...
(1/1) sprawdzanie konfliktów plików         [###################] 100%
(1/1) instalowanie python              [###################] 100%
Opcjonalne zależności dla python
  tk: for IDLE, pynche and modulator

Po instalacji możemy przeskoczyć do modułu Interaktywna powłoka.

Zobacz również[edytuj]