Programowanie w systemie UNIX/Python

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Instalacja[edytuj]

 • Opis
 • jak skonfigurować Ubuntu do pracy w Pythonie[1]


 sudo apt install python-dev

Sprawdzamy[edytuj]

W konsoli pythona wpisujemy:

import sys
print(sys.path)

Przykładowy wynik:

['', '/usr/lib/python36.zip', '/usr/lib/python3.6', '/usr/lib/python3.6/lib-dynload', '/usr/local/lib/python3.6/dist-packages', '/usr/lib/python3/dist-packages']


lub z konsoli [2]:

python3 -m site

Prykłądowy wynik:

sys.path = [
  '/home/a',
  '/usr/lib/python36.zip',
  '/usr/lib/python3.6',
  '/usr/lib/python3.6/lib-dynload',
  '/usr/local/lib/python3.6/dist-packages',
  '/usr/lib/python3/dist-packages',
]
USER_BASE: '/home/a/.local' (exists)
USER_SITE: '/home/a/.local/lib/python3.6/site-packages' (doesn't exist)
ENABLE_USER_SITE: True

Sposoby korzystania z Pythona[edytuj]

Ręczne wprowadzanie poleceń[edytuj]

Python 2[edytuj]

W konsoli wpisujemy:

python2

Otrzymujemy:

Python 2.7.1+ (r271:86832, Apr 11 2011, 18:13:53) 
[GCC 4.5.2] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

i pojawia się znak:

>>>

Teraz możemy wprowadzać polecenia Pythona

W celu zamknięcia sesji wprowadź skrót klawiszowy Ctrl-Z

Python 3[edytuj]

W konsoli wpisujemy:

python3

Otrzymujemy:


 Python 3.6.8 (default, Oct 7 2019, 12:59:55) 
 [GCC 8.3.0] on linux
 Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 >>>

Plik z poleceniami Pythona[edytuj]

Plik tekstowy a.py z kodem w Pythonie (rozszerzenie py) uruchamiamy za pomocą komendy:

python a.py

Skrypt z poleceniami Pythona[edytuj]

Możemy utworzyć skrypt bashu:[3]

#! /usr/local/bin/python
import sys
if '-h' in sys.argv or '--help' in sys.argv or '--help' in sys.argv:
  print '''
help.py--does nothing useful (yet)
options: -h, -help, or --help-display this help
Copyright (c) Jacek Artymiak, 2000 '''
  sys.exit(0)
else:
  print "I don't recognize this option"
  sys.exit(0)

zapisać go jako help.py

nadać mu prawo wykonywalności:

chmod 0700 help.py

i uruchomić go z konsoli:

./help.py -h 

lub

./help.py -o

VectorFieldPlot[edytuj]

VectorFieldPlot

Moduły[edytuj]

gmpy[edytuj]

wersje

 • gmpy
 • gmpy2

pomoc:[4]

import gmpy # import(gmpy) 
help(gmpy)


matplotlib[edytuj]

instalacja :

 sudo apt-get install python3-matplotlib

użycie

python3
Python 3.8.5 (default, Jan 27 2021, 15:41:15) 
[GCC 9.3.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import matplotlib.pyplot as plt


moduł colors[edytuj]

numpy[edytuj]

Instalacja[5]

 pip3 install numpy


 pip3 show numpy

OpenCV[edytuj]

 sudo apt-get install python3-opencv

scipy[edytuj]

Instalacja: [6]

 sudo apt-get install python-scipy
 sudo pip install scipy

PyOpenGL[edytuj]

opis[7]

PyOpenCL[edytuj]

 apt-get install python-pyopencl


pip[edytuj]

Instalujemy python-pip i python-setuptools:[8]

sudo apt-get install python-pip

uaktualnij pip[9]

pip install --upgrade pip

pip3[edytuj]

Instalacja

 sudo apt install python3-pip

Wersja

 pip3 -V

gr[edytuj]

Gr [10]

Zobacz również[edytuj]

Odnośniki[edytuj]

 1. Configuring Ubuntu for Python Development
 2. stackoverflow question : how-do-i-find-the-location-of-my-python-site-packages-directory
 3. Python Programming for Beginners May 01, 2000 By Jacek Artymiak
 4. stackoverflow question: gmpy-documentation-anywhere
 5. unixcop : how-to-install-numpy-on-ubuntu
 6. stackoverflow question : importerror-no-module-named-scipy
 7. PyOPenGl by ElieDeBrauwer
 8. Installing pip/setuptools/wheel with Linux Package Managers
 9. Wheel A built-package format for Python.
 10. GR is a universal framework for cross-platform visualization applications.
 11. PyOpenCL by Andreas Klöckner
 12. PyCUDA by Andreas Klöckner