Przejdź do zawartości

Zanurkuj w Pythonie/Wyjątki i operacje na plikach - podsumowanie

Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

Podsumowanie[edytuj]

Program fileinfo.py wprowadzony w rozdziale 5 powinien już być zrozumiały.

u"""Framework do pobierania matedanych specyficznych dla danego typu pliku.
 
Można utworzyć instancję odpowiedniej klasy podając jej nazwę pliku w konstruktorze.
Zwrócony obiekt zachowuje się jak słownik posiadający parę klucz-wartość
dla każdego fragmentu metadanych.
 
  import fileinfo
  info = fileinfo.MP3FileInfo("/music/ap/mahadeva.mp3")
  print "\\n".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in info.items()])
 
Lub użyć funkcji listDirectory, aby pobrać informacje o wszystkich plikach w katalogu.
  for info in fileinfo.listDirectory("/music/ap/", [".mp3"]):
    ...
 
Framework może być rozszerzony poprzez dodanie klas dla poszczególnych typów plików, np.:
HTMLFileInfo, MPGFileInfo, DOCFileInfo. Każda klasa jest całkowicie odpowiedzialna
za właściwe sparsowanie swojego pliku; zobacz przykład MP3FileInfo.
"""

import os
import sys
 
def stripnulls(data):
  u"usuwa białe znaki i nulle"
  return data.replace("\00", " ").strip()
 
class FileInfo(dict):
  u"przechowuje metadane pliku"
  def __init__(self, filename=None):
    dict.__init__(self)
    self["plik"] = filename
 
class MP3FileInfo(FileInfo):
  u"przechowuje znaczniki ID3v1.0 MP3"
  tagDataMap = {u"tytuł"  : ( 3, 33, stripnulls),
         "artysta"  : ( 33, 63, stripnulls),
         "album"   : ( 63, 93, stripnulls),
         "rok"    : ( 93, 97, stripnulls),
         "komentarz" : ( 97, 126, stripnulls),
         "gatunek"  : (127, 128, ord)}
 
  def __parse(self, filename):
    u"parsuje znaczniki ID3v1.0 z pliku MP3"
    self.clear()
    try:
      fsock = open(filename, "rb", 0)
      try:
        fsock.seek(-128, 2)
        tagdata = fsock.read(128)
      finally:
        fsock.close()
      if tagdata[:3] == 'TAG':
        for tag, (start, end, parseFunc) in self.tagDataMap.items():
          self[tag] = parseFunc(tagdata[start:end])
    except IOError:
      pass
 
  def __setitem__(self, key, item):
    if key == "plik" and item:
      self.__parse(item)
    FileInfo.__setitem__(self, key, item)
 
def listDirectory(directory, fileExtList):
  u"zwraca listę obiektów zawierających metadane dla plików o podanych rozszerzeniach"
  fileList = [os.path.normcase(f) for f in os.listdir(directory)]
  fileList = [os.path.join(directory, f) for f in fileList \
        if os.path.splitext(f)[1] in fileExtList]
  def getFileInfoClass(filename, module=sys.modules[FileInfo.__module__]):
    u"zwraca klasę metadanych pliku na podstawie podanego rozszerzenia"
    subclass = "%sFileInfo" % os.path.splitext(filename)[1].upper()[1:]
    return hasattr(module, subclass) and getattr(module, subclass) or FileInfo
  return [getFileInfoClass(f)(f) for f in fileList]
 
if __name__ == "__main__":
  for info in listDirectory("/music/_singles/", [".mp3"]):
    print "\n".join(["%s=%s" % (k, v) for k, v in info.items()])
    print

Zanim zanurkujemy w następnym rozdziale, upewnijmy się, że nie mamy problemów z: